Printati aceasta pagina

Masterat

Masterate cu frecvență cu predare în limba română (2 ani)

Masterate cu frecvență cu predare în limba engleză (2 ani)

Masterate cu frecvență redusă cu predare în limba română (2 ani)

Nou! Conform Hotărârii Senatului SNSPA nr. 16/12.05.2020, în sesiunea iulie - septembrie 2020 admiterea la studii universitare în cadrul SNSPA, cursuri cu frecvență (ZI) și cursuri cu frecvență redusă (IFR), se va realiza prin platforma admitere.snspa.ro. Detalii despre procesul de admitere prin intermediul platformei admitere.snspa.ro, aici.

Nou! În sesiunea iulie - septembrie 2020, admiterea la studii universitare de masterat, cursuri cu frecvență (ZI), se face pe baza probelor de examinare prevăzute pentru fiecare masterat (scrisoare de motivație sau prezentare în format PowerPoint), fără susținerea unui interviu. Pentru programele cu predare în limba engleză, proba de examinare este în limba engleză. Pentru îndrumări privind probele de examinare, consultați paginile corespunzătoare fiecărui masterat.

Masterate la care proba de examinare constă într-o scrisoare de motivație: Masterat în Comunicare și Relații Publice, Masterat în Leadership și Comunicare Politică, Masterat în Management și Comunicare în Afaceri, Masterat Comunicare Audio-Video, Masterat Comunicare și Publicitate (în limba engleză), Masterat Comunicare și Afaceri Europene (în limba engleză).

Baremul pentru scrisoarea de motivație, aici.

Masterate la care proba de examinare constă într-o prezentare în format PowerPoint: Masterat în Comunicare Managerială și Resurse Umane, Masterat în Managementul Proiectelor, Managementul Proiectelor (în limba engleză), Masterat în Publicitate, Masterat în Social Media și Marketing Online, Masterat în Brand Management și Comunicare Corporativă.

Baremul pentru prezentarea în format PowerPoint, aici.

Atenție!

Orice tentativă de plagiat se sancţionează cu eliminarea candidatului respectiv din procesul de admitere!

 

Pe platforma admitere.snspa.ro candidații pot formula mai multe opțiuni, dar vor încărca o singură dată proba de examinare corespunzătoare primei opțiuni. În sesiunea iulie 2020 nu se susțin interviuri în fața comisiei de examinare.

Candidaţii care optează pentru programe de masterat în limba engleză (la a doua/a treia opțiune/a patra opțiune etc.) vor încărca pe platforma admitere.snspa.ro și o scrisoare de motivație în limba engleză. Această scrisoare este necesară pentru certificarea competenței lingvistice a candidaților, se notează cu calificativul „admis” sau „respins” și nu intră în calculul notei de admitere. În cazul în care un candidat obţine calificativul „respins”, acesta nu va putea ocupa un loc la specializarea cu predare în limba engleză. Îndrumarul pentru scrisoarea de motivație pentru a doua/a treia opțiune etc. se găsește aici. 

Ocuparea locurilor se realizează pe baza notelor primite la proba de examinare, în ordinea descrescătoare a mediilor, în corelaţie cu opțiunile candidatului și cu condiția promovării examenului de licență. Un candidat va fi repartizat la un singur program de studii universitare de masterat, indiferent de numărul opțiunilor sale. În situaţia în care candidatul formulează şi altă opţiune, aceasta poate fi valorificată doar atunci când rămân locuri neocupate după înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi. Un candidat poate fi declarat admis pe locurile finanţate de la buget (fără taxă) doar la o singură specializare. Candidații care doresc să urmeze și un al doilea program de studii simultan, conform prevederilor legale, pot evidenția acest lucru în platforma de admitere și vor fi repartizați conform opțiunilor și în raport cu nota primită la proba de examinare.

Calendarul înscrierii

  • 28 mai – 21 iulie 2020 - înscriere candidați;
  • 25 iulie 2020 - afișarea rezultatelor;
  • 26 – 29 iulie 2020 – înmatriculare candidați declarați admiși.

Documente necesare pentru înscrierea la studii universitare de masterat pe platforma admitere.snspa.ro:

  • copie după certificatul de naștere;
  • copie după certificatul de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui;
  • copie carte (buletin) de identitate;
  • copie după diploma de licență sau echivalent (atestatul de echivalare a diplomei de licență);
  • copie după documente care demonstrează încadrarea candidatului în una din categoriile speciale: adeverinţă din care să rezulte că unul dintre părinţi este angajat al universităţii sau cadru didactic aflat în activitate sau pensionat; pentru candidaţii orfani, cu vârsta sub 26 ani, certificatul de deces al părinților; adeverinţă de la casa de copii sau centrele de plasament, pentru cei aflați în această situație; persoane de etnie rromă;
  • diplomă/adeverință absolvent SNSPA (absolvenții SNSPA sunt scutiți de plata taxei de înscriere);
  • adeverință medicală. 

Documente necesare pentru înmatriculare

Secțiune în curs de actualizare.

Cuantumul taxelor

Valoarea actualizată a taxelor poate fi vizualizată în zona STUDENŢI> TAXE.

Numărul de locuri pentru fiecare masterat, pentru anul academic 2020-2021, este afișat pe site-ul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice, aici.

Admiterea la Facultatea de Comunicare și Relații Publice pentru: 

-       Români de pretutindeni: Republica Moldova, etnici români, diaspora – click aici

-       Cetățenii străini Non UE/ For Non-EU Students – click aici.

 

Nou! În sesiunea iulie - septembrie 2020, admiterea la studii universitare de masterat, cursuri cu frecvență redusă (IFR), se va realiza prin platforma admitere.snspa.ro. Nota la concursul de admitere va rezulta din media ponderată dintre nota obţinută la scrisoarea de motivaţie (70%) şi media examenului de licenţă (30%). Pentru îndrumări privind scrisoarea de motivație, consultați paginile corespunzătoare fiecărui masterat.