Printati aceasta pagina

Masterat

                                                                      

 

Masterate cu frecvență cu predare în limba română | Masterate cu frecvență cu predare în limba englezăMasterate cu frecvență redusă cu predare în limba română

Admiterea la învățământul cu frecvență (IF) | Studii universitare de masterat

Informații despre: Preînscriere | Înscriere | Admiterea la masterate IFR  

 

Cifra de școlarizare pentru anul academic 2016-2017 poate fi vizualizată aici.

Calendarul examenului de admitere la masteratele cu frecvență (IF)

Preînscrierea candidaților (facilitate opțională) se poate face prin completarea formularului de preînscriere, disponibil pe home page-ul www.comunicare.ro în perioada 16 martie - 1 iulie.

Înscrierea candidaților la concursul de admitere se face în perioada 18-23 iulie a.c., iar susținerea prezentării în format PowerPoint se desfășoară în perioada 25-27 iulie a.c., conform unei planificări care va fi anunțată pe 24 iulie a.c., la avizierul facultății și pe site-ul www.comunicare.ro.

Rezultatele concursului de admitere, verificate și aprobate de Comisia de admitere, se aduc la cunoștința celor interesați prin afișare, la avizierul FCRP şi pe site-ul www.comunicare.ro, în data de 27 iulie a.c. În perioada 28-29 iulie a.c., studenţii admişi la învăţământul cu frecvenţă (IF) trebuie să se prezinte la secretariatul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice, pentru înmatricularea la forma de învăţământ la care au fost declaraţi admişi. Candidaţii care au ocupat un loc finanţat de la buget depun la înmatriculare diploma de licenţă în original şi achită taxa de înmatriculare. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă se pot înmatricula dacă achită taxa de înmatriculare şi prima rată din taxa de şcolarizare. Neprezentarea la secretariat în perioada menţionată atrage după sine pierderea locului ocupat.

Calendarul examenului de admitere la masteratele cu frecvență redusă (IFR)

Perioada de înscriere (depunerea dosarului de admitere, inclusiv a eseului): 18 - 23 iulie a.c. Dosarele de admitere pot fi trimise și prin poștă, data poștei fiind cel mai târziu 23 iulie a.c.

Afişarea rezultatelor: 27 iulie a.c.;
Perioada de înmatriculare: 28 - 29 iulie a.c. Candidaţii declaraţi admişi se pot înmatricula dacă achită taxa de înmatriculare şi prima rată a taxei de şcolarizare. Neprezentarea la secretariat în perioada menționată atrage după sine pierderea locului ocupat.