Printati aceasta pagina

Masterate cu frecvență redusă (IFR)

                                                                  

Cifra de școlarizare pentru anul academic 2015-2016 poate fi vizualizată aici.

Calendarul admiterii

 • 18 - 23 iulie a.c. - perioada de înscriere (depunerea dosarului de admitere şi a eseului);
 • 27 iulie a.c. - afişarea rezultatelor concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia de admitere;

În perioada 28-29 iulie a.c., studenţii admişi la învăţământul cu frecvenţă redusă (IFR) trebuie să se prezinte la secretariatul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice pentru înmatriculare. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă se pot înmatricula dacă achită taxa de înmatriculare şi prima rată din taxa de şcolarizare. Neprezentarea la secretariat în perioada menţionată atrage după sine pierderea locului ocupat.

Condiții de înscriere

La concursul de admitere se pot înscrie absolvenţii cu diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, indiferent de specializare şi de anul absolvirii. Nota la concursul de admitere va rezulta din media ponderată a notei obţinute la un eseu (70%) şi a mediei examenului de licenţă (30%).
Ocuparea locurilor se va face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute. Media minimă de admitere este 5 (cinci).

Dosarul de înscriere

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa fișa de înscriere online  la care se anexează:

 • diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată
 • certificat de naştere, în copie legalizată
 • buletin/carte de identitate, în copie
 • certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui, în copie legalizată (dacă este cazul)
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, pe care să se menţioneze „clinic sănătos pentru înscriere la facultate“
 • chitanţa de plată a taxei de admitere, taxă care se achită în contul facultăţii (valoarea taxei va fi afişată după ce Senatul SNSPA va stabili cuantumul tuturor taxelor pentru anul universitar 2016-2017)
 • eseu (vezi detalii pentru fiecare masterat)
 • Curriculum vitae
 • patru fotografii tip buletin de identitate
 • un dosar plic

Observaţie!

Eseul va fi tipărit într-un singur exemplar şi va fi depus odată cu dosarul de admitere, în perioada de înscriere menţionată. Dosarele de admitere nu vor fi acceptate fără eseu.

Pentru detalii despre temele şi bibliografia orientativă a eseului, accesati lista de masterate:

Atenție!

Fișa de înscriere tip va fi disponibilă la secretariatul facultăţii și pe site-ul: www.comunicareonline.ro.
Dosarele de înscriere care nu vor conţine eseul nu vor fi luate în considerare. Dosarele pot fi trimise și prin poştă, data poștei fiind cel mai târziu 23 iulie a.c..

Cuantumul taxelor

Valoarea actualizată a taxelor pentru anul universitar 2016-2017 va fi afişată pe site-ul www.comunicare.ro, după ce Senatul SNSPA va stabili cuantumul tuturor taxelor.

Taxele pentru anul academic 2016-2017 pot fi vizualizate aici.

Mergeți la: Masterate cu frecvență (IF) | Masterate cu predare în limba engleză