Printati aceasta pagina

Masterat Managementul Proiectelor

Consultaţi descrierea programului de Masterat în Managementul Proiectelor.

Admiterea la Masteratul în Managementul Proiectelor (în limba română)

Perioada de înscriere: 16-21 iulie a.c.

Perioada de susţinere a prezentării: 23-25 iulie a.c. conform unei planificări care va fi anunţată pe 22 iulie a.c. la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro.

Masteratul în Managementul Proiectelor se bucură de recunoaştere internaţională, fiind singurul program masteral de managementul proiectelor din Europa Centrală şi de Est acreditat de Project Management Institute Global Accreditation Center for Project Management Education Programs (PMI GAC). Acreditarea PMI GAC (www.gacpm.org) certifică faptul că Masteratul în Managementul Proiectelor oferă o pregătire validă în managementul proiectelor, conformă cu standardele de calitate ale Project Management Instutute (PMI) – cea mai importantă asociație profesională a managerilor de proiect la nivel global.

Proba de concurs

Examenul la Masteratul în Managementul Proiectelor constă în susţinerea unei prezentări în format PowerPoint. Prezentarea va aborda una din temele indicate (Teme pentru prezentare) şi va respecta următoarele cerinţe:

1. Structură generală:

<Slide de gardă> MASTERAT <titlu masterat> <Numele candidatei/ului> <Titlul prezentării>
<Slide 1> Cuprins/Agenda
<Slide 2> Introducere și motivaţia alegerii temei
<Slide-uri 3-8> Secţiune teoretică (definirea conceptelor, categorisiri, menţionarea principalelor teorii și modele utilizate, cu referinţe)
<Slide-uri 9–n> Secţiune aplicativă (prezentarea unor studii de caz, cercetări, exemple personale, date empirice etc.)
<Slide final> Bibliografie

2. Dimensiuni: minimum 10 - maximum 15 de slide-uri.

3. Formatare: Times New Roman, mărime 18, distanţare (line spacing) 1, diacritice.

4. Bibliografia: pentru realizarea acestei prezentări, se vor folosi minimum 3 surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri etc.). 

Prezentarea în format PowerPoint (.ppt) va fi predată în perioada de înscriere, în două exemplare tipărite, odată cu depunerea dosarului de înscriere. În ziua admiterii, candidaţii vor aduce prezentarea în format electronic (stick USB). Aceasta va fi susţinută în faţa comisiei de examen, în perioada precizată mai sus. Candidaţii vor respecta programarea anunţată la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro.

Teme pentru prezentare

1. Metode clasice sau alternative (Scrum, Agile etc.) de managementul proiectelor.

2. Introducerea managementului de proiect în organizații (beneficii, etape, bariere).

3. Managementul echipei de proiect.

4. Proiectele finanţate din Instrumentele Structurale.

Temele sunt orientative. În cazul temelor care au prevăzute și sub-teme, candidații pot trata una sau mai multe subteme relaționate, la alegere.

 Bibliografie orientativă

Bonghez, Simona. Managementul de proiect – adevăr sau provocare? Editura Universul Juridic, 2011.

Comisia europeana, 6th Report on Economic, Social, and Territorial Cohesion. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion6/6cr_en.pdf

Gareis, Roland. Happy Projects (ediţia a doua), Editura ASE, 2010.

Kerzner, Harold. Management de proiect. O abordare sistemică. Volumele I & II, Editura Codecs, 2011.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) - fifth edition, PMI, 2013.

Surse web: www.pmi.org;  www.pmforum.org;  www.ipma.cz

Notă: Bibliografia are caracter orientativ. În pregătirea prezentării PowerPoint, candidaţii sunt încurajaţi să studieze şi alte surse bibliografice. Candidații preînscriși (a se vedea secțiunea Preînscriere din broșură) pot beneficia de îndrumare în vederea accesării surselor bibliografice necesare pentru pregătirea admiterii.

Persoană de contact
Conf. univ dr. Loredana Radu, MBA, PMP, loredana.radu@comunicare.ro