Printati aceasta pagina

Specializarea Comunicare

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice oferă studenților o experiență academică de excepție, într-un mediu inovativ, care încurajează talentul, competiția și performanța.

Specializarea Comunicare şi Relaţii Publice a fost acreditată prin HG 916 din 11.08.2005, hotărâre publicată în Monitorul Oficial nr. 766 din 23.08.2005.

Studenții care au optat pentru această specializare studiază discipline obligatorii precum: Teoria comunicării, Filosofia comunicării, Tehnici de cercetare şi redactare în ştiinţele sociale, Imagologie, Introducere în relaţii publice, Conflicte şi comunicare în secolul XX, Geopolitică şi globalizare, Redactare academică, Metode de cercetare în ştiinţele sociale, Tehnici şi strategii de relaţii publice, Tehnici de redactare în relaţiile publice, Semiotică. Teorii ale limbajului, Istoria comunicării, Publicitate şi reclamă, Retorică şi teoria argumentării, Conceperea şi elaborarea ziarului, Comunicare audio-vizuală, Mass media şi societatea, Managementul proiectelor, Campanii de relaţii publice, Gestionarea crizelor de imagine, Istoria comunicării politice, Imaginea publică a liderilor şi a instituţiilor, Arta / Tehnica discursului public.

Discipline opționale
Facultatea de Comunicare și Relații Publice oferă tuturor studenţilor posibilitatea de a-și completa și aprofunda domenii specifice de interes și prin alegerea unor discipline opţionale, care să permită definireaîn mod cât mai corect și concret a direcţiilor individuale de specializare.
Practica de specialitate
Prin parteneriatele și acordurile de colaborare dezvoltate în mod constant cu instituții și companii de prestigiu din diverse domenii profesionale, Facultatea de Comunicare și Relații Publice oferă tuturor studenților posibilitatea să desfăşoare stagii de practică profesională pentru a aprofunda cunoștințe teoretice și a exersa capacități și abilități specifice de comunicare, relații publice și publicitate. Studenții pot alege să își desfășoare stagiile individuale de practică în: 
• agenţii de relaţii publice, sectorul corporatist privat sau nonprofit, firme de consultanţă;
• departamente de informare și relații publice instituționale (guvern, ministere, administrație prezidențială, parlament, primării etc);
• redacţii ziare, reviste, TV, radio, agenţii de presă.

Perspective profesionale
Absolvenții Facultății de Comunicare şi Relaţii Publice au la dispoziție o paletă largă de domenii în care pot profesa precum: relaţii publice, creare de imagine, mass media, social media, marketing politic şi electoral, comunicare managerială, negocieri comerciale şi politice, analiză politică, gestionarea crizelor, managementul resurselor umane, relaţii publice internaţionale, managementul proiectelor etc.

Absolvenţii specializării Comunicare și Relaţii Publice pot deveni:

• Specialiști în comunicare și relaţii publice, consultanţi în PR comercial, instituţional, politic, cultural, sportiv, internaţional;

• Brand manageri și directori de produs, consultanţi de marketing și comunicare electorală, specialiști și consultanţi în resurse umane și traineri;

Diploma obţinută după promovarea examenului de licenţă este diplomă de stat, recunoscută oficial.