Printati aceasta pagina

Burse

 

I. Burse acordate de SNSPA

Studenții FCRP pot beneficia de mai multe tipuri de burse acordate de către Școala Națională de Studii Politice și Administrative, conform prevederilor legale. Bursele se acordă anual, conform unor criterii clar stabilite și aprobate de către Senatul SNSPA.

Decizia Consiliului FCRP nr. 431/26.10.2020  privind acordarea burselor de performanță științifică și Criteriile de acordare a burselor de merit și de studiu în FCRP [click aici]

Decizia Consiliului FCRP nr. 432/26.10.2020  privind aprobarea comisiei pentru acordarea burselor [click aici]

I.1. Burse pentru semestrul II, anul universitar 2020-2021 - NOU!

SNSPA a stabilit calendarul privind acordarea burselor în semestrul al II-lea, anul universitar 2020-2021, astfel:

 • 1-19 martie 2021 – primirea cererilor și a dosarelor de bursă;
 • 22 – 30 martie 2021 – analiza cererilor de către Comisiile de burse de la nivelul structurilor academice;
 • 31 martie 2021 – afișarea rezultatelor propuse de Comisiile de burse;
 • 1-2 aprilie 2021 – depunerea eventualelor contestații;
 • 6-7 aprilie 2021 – publicarea rezultatelor finale, după contestații;
 • 1-8 aprilie 2021 - completarea formularului online cu datele necesare pentru virarea bursei (CNP, Cod IBAN, extras etc).

În perioada 1-19 martie 2021, pentru aprobarea burselor pentru semestrul al II-lea, anul universitar 2020-2021, studenții SNSPA vor transmite online cererile şi dosarele, la următoarele adresele de e-mail/prin intermediul formularelor online (conform facultății la care sunt înmatriculați): pentru Facultatea de Comunicare și Relații Publice accesează secțiunea Contact.  

Toate categoriile de burse se acordă numai pe bază de cerere. Descarcă cererea, aici.

Regulamentul privind acordarea burselor în SNSPA poate fi consultat aici

Bursele se atribuie studenţilor pe durata unui semestru al anului universitar, în conformitate cu structura anului universitar. 

Cuantumul burselor acordate de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) în anul universitar 2020-2021:

 • Bursă de performanţă: 1000 lei
 • Bursă de merit I: minimum 900 lei
 • Bursă de merit II: minimum 800 lei
 • Bursă socială: minimum 700 lei – Pe durata desfăşurării activităţilor prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare, studenții care obțin bursă socială primesc din partea universității, din venituri proprii, o bursă socială suplimentară de 140 lei/lună, conform Hotărârii Senatului nr. 55/2020.
 • Bursă de ajutor social ocazional – se acordă o singură data pe semestru, minimum 700 lei
 • Bursa Specială SNSPA: Cuantumul aprobat de C.A.
 • Bursă plasament (se acordă pentru toţi studenţii proveniţi din casele de copii sau plasament familial cuprinşi în cilclurile de studii universitare de licenţă şi de masterat): 700 lei

 

Burse de ajutor social
Studenţii integralişti a căror familie nu a realizat pe ultimele trei luni un venit lunar mediu pe membru de familie mai mare decât salariu minim brut pe economie îşi pot depune dosarul pentru acordarea unei burse de ajutor social.
În procesul de verificare a dosarelor sociale, comisiile de burse, din fiecare facultate, au dreptul să primească consiliere din partea Direcţiei Juridice a Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA).

Studenţii au obligaţia de a depune la dosarul de acordare a bursei sociale următoarele acte, în funcţie de situaţia în care se află solicitantul:

 • cerere personală de solicitare a bursei; (descarcă cererea pentru burse sociale şi ajutor social)
 • adeverinţă elev/student, pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;
 • copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte, la care se adaugă talonul de pensie de urmaş;
 • copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu adeverinţă/cupon privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia;
 • adeverinţă cu venitul realizat, de la fiecare membru de familie (pe ultimele 3 luni: noiembrie, decembrie, ianuarie);
 • adeverinţă de şomaj şi/sau ajutor social;
 • declaraţie notarială pe propria răspundere a solicitantului bursei că nu beneficiază de alte venituri, în afara celor declarate;
 • ultimul talon de pensie, în cazul în care părinţii sunt pensionari;
 • adeverinţă de la Administraţia Financiară din care să reiasă că nu există alte surse de venit, la nivelul familiei;
 • adeverinţă şi declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de bursă de la altă instituţie de învăţământ superior, dacă este cazul.

 

Salariul minim pe economie luat în calcul la analizarea dosarelor de bursă socială este 2300 lei brut sau 1345 lei net, în funcţie de adeverințele de salariu depuse la dosar.

 

Burse pentru semestrul I, anul universitar 2020-2021

În perioada 28 octombrie-15 noiembrie 2020, studenţii SNSPA pot transmite online cererile şi dosarele pentru aprobarea burselor, pentru semestrul I din anul universitar 2020-2021. Condiţia de obţinere a unei burse acordată de SNSPA, indiferent de categorie, este ca studentul să fie integralist.

 • Afișarea listelor cu studenții propuși să beneficieze de bursă: 23 noiembrie 2020;
 • Perioada pentru depunerea contestațiilor: 24-25 noiembrie 2020;
 • Afișarea rezultatelor contestațiilor: 26 noiembrie 2020;
 • Completarea formularului online cu datele necesare pentru virarea bursei (CNP, Cod IBAN etc): 23-29 noiembrie 2020

Bursele se atribuie studenţilor pe durata unui semestru, în conformitate cu structura anului universitar.
Toate categoriile de burse se acordă numai pe bază de cerere. Descarcă cererea, aici.
Regulamentul privind acordarea burselor în SNSPA poate fi consultat aici

Studenții SNSPA vor transmite online cererile şi dosarele pentru aprobarea burselor pentru semestrul I din anul universitar 2020-2021 la următoarele adresele de e-mail (conform facultății la care sunt înmatriculați): pentru Facultatea de Comunicare și Relații Publice accesează secțiunea Contact.  

În stabilirea repartizării burselor se va ţine cont de media din momentul depunerii cererii, astfel:

 • Media luată în calcul pentru acordarea bursei în anul I, semestrul I, studii universitare de licenţă şi masterat, este cea obţinută la examenul de admitere în ciclul respectiv.
 • Media luată în calcul pentru acordarea bursei pe semestrul I pentru anii de studiu II şi III (licenţă) şi master anul II este media din anul de studiu anterior. 

Studenţii SNSPA pot beneficia de orice tip de bursă pentru un singur program de licenţă şi pentru un singur program de master. Un student nu poate primi două tipuri de burse simultan din aceeaşi categorie, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare.  Studenţii care beneficiază de bursă socială pot primi şi orice alt tip de bursă. 

Cuantumul burselor acordate de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) în anul universitar 2020-2021:

 • Bursă de performanţă: 1000 lei
 • Bursă de merit I: minimum 900 lei
 • Bursă de merit II: minimum 800 lei
 • Bursă socială: minimum 700 lei – Pe durata desfăşurării activităţilor prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare, cuantumul bursei sociale este de 840 lei/lună, conform Hotărârii Senatului nr. 55/2020.
 • Bursă de ajutor social ocazional (se acordă o singură data pe semestru): minimum 700 lei
 • Bursă plasament (se acordă pentru toţi studenţii proveniţi din casele de copii sau plasament familial cuprinşi în cilclurile de studii universitare de licenţă şi de masterat): 700 lei
 • Bursa Specială SNSPA: Cuantumul aprobat de C.A.

 

Burse de ajutor social
Studenţii integralişti a căror familie nu a realizat pe ultimele trei luni un venit lunar mediu pe membru de familie mai mare decât salariu minim brut pe economie îşi pot depune dosarul pentru acordarea unei burse de ajutor social.
În procesul de verificare a dosarelor sociale, comisiile de burse, din fiecare facultate, au dreptul să primească consiliere din partea Direcţiei Juridice a Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA).
Studenţii au obligaţia de a depune la dosarul de acordare a bursei sociale următoarele acte, în funcţie de situaţia în care se află solicitantul:
• cerere personală de solicitare a bursei;
• adeverinţă elev/student, pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;
• copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte, la care se adaugă talonul de pensie de urmaş;
• copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu adeverinţă/cupon privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia;
• adeverinţă cu venitul realizat, de la fiecare membru de familie (pe ultimele 3 luni: iulie, august, septembrie);
• adeverinţă de şomaj şi/sau ajutor social;
• declaraţie notarială pe propria răspundere a solicitantului bursei că nu beneficiază de alte venituri, în afara celor declarate;
• ultimul talon de pensie, în cazul în care părinţii sunt pensionari;
• adeverinţă de la Administraţia Financiară din care să reiasă că nu există alte surse de venit, la nivelul familiei;
• adeverinţă şi declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de bursă de la altă instituţie de învăţământ superior, dacă este cazul.

Salariul minim pe economie luat în calcul la analizarea dosarelor de bursă socială este 2230 lei brut sau 1346 lei net, în funcţie de adeverințele de salariu depuse la dosar. 

 

II. Burse acordate de alte instituții naționale și internaționale

Pentru sprijin privind dosarul de candidatură pentru bursele de la punctul 2, contactați-o de dr. Elena Negrea-Busuioc.