Printati aceasta pagina

Masterat Comunicare Audio-Video

Consultaţi descrierea programului de Masterat în Comunicare Audio - Video.

Admiterea la Masteratul în Comunicare Audio-Video

Perioada de înscriere: 16-21 iulie a.c.

Perioada de susţinere a interviului: 23-25 iulie a.c. conform unei planificări care va fi anunţată pe 22 iulie a.c. la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro.

Proba de concurs

Examenul la Masteratul în Comunicare Audio-Video constă în susţinerea unui interviu, pornind de la scrisoarea de motivaţie, care va avea între 750 şi 1000 de cuvinte. În cadrul scrisorii, candidaţii vor expune motivaţia care stă la baza alegerii acestui masterat şi vor propune o temă de discuţie care să utilizeze, pe scurt, argumente din bibliografia orientativă indicată mai jos.

Bibliografie orientativă

BELAIR-GAGNON, Valerie, Social media at BBC news: The re-making of crisis reporting, Routledge, London, 2015.
JENKINS, Henry, FORD, Sam, GREEN, Joshua, Spreadable media: Creating value and meaning in a networked culture, NYU Press, New York, 2013.
NEWTON, Lee, Facebook nation: Total Information Awareness, Springer Media, New York, 2014
STAVRE, Ion, WIST, Simona, MAI ANTAL, Marie Jeanne, Studii de comunicare, Editura Coresi, Bucureşti, 2009.
STAVRE Ion, Comunicare audiovizuală, Editura Tritonic, Bucureşti, 2011.

Surse web:

https://www.questia.com/library/communication/media-studies/television/television-history

http://www.ingentaconnect.com/content/intellect/jdtv/2010/00000001/00000001

http://www.ebook777.com/cinema/

Persoană de contact

Conf. univ. dr. Ion Stavre, ion.stavre@comunicare.ro