Printati aceasta pagina

Postuniversitar

Începând cu anul universitar 2016–2017, FCRP organizează două programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, în forma de învăţământ cu frecvenţă.

Programele au fost avizate de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice prin adresa nr. 2633/2634 din 29.11.2016. Fiecare program se desfăşoară pe durata a 136 ore didactice, are câte 14 credite ECTS şi se finalizează cu examen de certificare a competenţelor.