Printati aceasta pagina

Absolvire

Licenta Masterat | Doctorat

 

Studenții finalizează studiile universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență sau cu frecvență redusă,  cu un examen scris de licență și susținerea unei lucrări de absolvire.

Studenții finalizează studiile universitare de masterat, forma de învățământ cu frecvență sau cu frecvență redusă,  cu susținerea unei lucrări de disertație.

Stabilirea temelor lucrărilor de absolvire sau disertație, alegerea profesorilor coordonatori și înscrierea studenților la examenele de finalizare a studiilor se realizează astfel:
- pentru sesiunea din februarie a anului universitar - în luna octombrie;
- pentru sesiunea din iunie-iulie a anului universitar - în  luna octombrie.

Fiecare cadru didactic coordonează între 20 și 30 lucrări de absolvire sau disertație.

Lucrările de absolvire trebuie să respecte condițiile academice de realizare.