Printati aceasta pagina

Studii universitare de licență, învățământ cu frecvență (locuri finanțate de la bugetul de stat şi locuri cu taxă)

Conform Hotărârii Senatului SNSPA nr. 2/18.02.2021, în sesiunea iulie - septembrie 2021 admiterea la studii universitare în cadrul SNSPA se va realiza prin platforma admitere.snspa.ro. Detalii despre procesul de admitere prin intermediul platformei admitere.snspa.ro, aici.

Admiterea la studii universitare de licență, specializările Comunicare și Relații Publice, Publicitate și Comunicare și Media Emergente se face pe baza mediei de la bacalaureat, în corelaţie cu opțiunile candidatului, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2021-2022. Departajarea candidaților în caz de medii egale se va face în funcție de media la limba română de la examenul de bacalaureat și a mediei de la proba obligatorie a profilului din cadrul examenului de bacalaureat, în caz că egalitatea persistă.

Candidaţii care optează pentru programul de licență Comunicare și Media Emergente (cu predare în limba engleză) vor încărca pe platforma admitere.snspa.ro o scrisoare de motivație în limba engleză. Această scrisoare este necesară pentru certificarea competenței lingvistice a candidaților, se notează cu calificativul „admis” sau „respins” și nu intră în calculul notei de admitere. Orice tentativă de plagiat se sancţionează cu eliminarea candidatului respectiv din procesul de admitere.

Îndrumarul pentru scrisoarea de motivație se găsește aici.

Numărul locurilor, conform capacității de școlarizare (buget + taxa)

 • Comunicare și Relații Publice (IF): 300 locuri
 • Publicitate (IF): 150 locuri
 • Comunicare și Media Emergente/Communication and Emerging Media (IF): 75 locuri

Un candidat va fi repartizat la un singur program de studii universitare de licență cu finanțare de la buget, indiferent de numărul opțiunilor sale. Candidații care doresc să urmeze și un al doilea program de studii simultan, conform prevederilor legale, pot evidenția acest lucru în platforma de admitere și vor fi repartizați conform opțiunilor și în raport cu media de concurs. Al doilea program de studii poate fi urmat doar în regim cu taxă. 

Etapele admiterii

Concursul de admitere la studiile universitare de licenţă cuprinde două etape distincte:
A. Înscrierea pe platforma electronică și încărcarea tuturor documentelor prevăzute
B. Admiterea: afișarea listelor cu candidații declarați admiși și înmatricularea acestora.

Documente necesare pentru înscrierea la studii universitare de licență

 • copie după certificatul de naștere;
 • copie după certificatul de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui, dacă e cazul;
 • copie carte (buletin) de identitate;
 • copie după documente care demonstrează încadrarea candidatului în una din categoriile speciale: olimplici naționali sau internaționali, proveniți din centrele de plasament, absolvenți de licee din mediul rural, candidați de etnie romă.
 • copie după diploma de Bacalaureat sau echivalentă
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, pe care se menţionează „clinic sănătos pentru înscrierea la facultate”

Calendarul admiterii online la Facultatea de Comunicare și Relații Publice, studii universitare de licență

 • 9 - 16 iulie 2021 -  înscrierea candidaților online;
 • 17 iulie 2021 – afișarea rezultatelor în urma evaluării probei de competență lingvistică (pentru specializarea Comunicare și Media Emergente/Communication and Emerging Media);
 • 18 iulie 2021 - depunerea contestațiilor la probă de competență lingvistică;
 • 19 iulie 2021 – afișarea rezultatelor finale la proba de competență lingvistică (până în ora 12.00);
 • 19 iulie 2021 – afișarea rezultatelor finale (buget, taxă și liste așteptare – după ora 18.00);
 • 20 - 25 iulie 2021 - perioadă de înmatriculare 

Numărul locurilor alocate fiecărei specializări pentru anul academic 2021-2022 este afișat pe site-ul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice aici

Valoarea actualizată a taxelor pentru studii universitare de licență este aici.  

OBS! Medii obținute la admiterea 2020, pentru fiecare program, aici. 

 

Admiterea la Facultatea de Comunicare și Relații Publice pentru: 

 • românii de pretutindeni (pentru candidaţi români şi etnici români, cu domiciliul stabil în străinătate, conform actului de identitate) - click aici.
 • non-EU Citizens interested in becoming students at the College of Communication and Public Relations - click here.