Printati aceasta pagina

Studii universitare de licență, învățământ cu frecvență (locuri finanțate de la bugetul de stat şi locuri cu taxă)

Nou! Conform Hotărârii Senatului SNSPA nr. 16/12.05.2020, în sesiunea iulie - septembrie 2020 admiterea la studii universitare în cadrul SNSPA se va realiza prin platforma admitere.snspa.ro. Detalii despre procesul de admitere prin intermediul platformei admitere.snspa.roaici.

Nou! În sesiunea iulie - septembrie 2020, admiterea la studii universitare de licență, specializările Comunicare și Relații Publice, Publicitate și Comunicare și Media Emergente se face pe baza mediei clasei a XI-a, în ordinea descrescătoare a mediilor, în corelaţie cu opțiunile candidatului și cu condiția promovării examenului de Bacalaureat, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2020-2021.

Nou! Candidaţii care optează pentru programul de licență Comunicare și Media Emergente (cu predare în limba engleză) vor încărca pe platforma admitere.snspa.ro o scrisoare de motivație în limba engleză. Această scrisoare este necesară pentru certificarea competenței lingvistice a candidaților, se notează cu calificativul „admis” sau „respins” și nu intră în calculul notei de admitere. În cazul în care un candidat obţine calificativul „respins”, acesta este eliminat din lista de candidați eligibili la această specializare.

Atenție! Orice tentativă de plagiat se sancţionează cu eliminarea candidatului respectiv din procesul de admitere.

Îndrumarul pentru scrisoarea de motivație se găsește aici.

Numărul locurilor, conform capacității de școlarizare

 • Comunicare și Relații Publice (IF): 300 locuri
 • Publicitate (IF): 150 locuri
 • Comunicare și Media Emergente/Communication and Emerging Media (IF): 75 locuri

Numărul locurilor alocate fiecărei specializări pentru anul academic 2020-2021 este afișat pe site-ul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice, aici.

Admiterea la Facultatea de Comunicare și Relații Publice pentru: 

 • Românii de pretutindeni: Republica Moldova, etnici români, diaspora, vă rugăm verificați această pagină – click aici
 • Non-EU Citizens interested in becoming students at the Faculty of Communication and Public Relations, please visit this page – click aici

Pentru preînscrierea la concursul de admitere online, candidații sunt invitați să urmeze acești pași:

Pasul 1: Completează corect și complet toate câmpurile din cadrul platformei de admitere online
Pasul 2: Încarcă documentele solicitate (certificatul de naștere, actul de identitate și, dacă este cazul, certificatul de căsătorie, toate scanate sau fotografiate)
Pasul 3: Selectează programele de studii la care vrei să te preînscrii, în ordinea opțiunilor.

Pe platforma admitere.snspa.ro poți formula șase opțiuni: Comunicare și Media Emergente/ Communication and Emerging Media – buget, Comunicare și Media Emergente/ Communication and Emerging Media – taxă, Comunicare și Relații Publice – buget, Comunicare și Relații Publice – taxă, Publicitate – buget, Publicitate – taxă.

Pasul 4: Finalizează încărcarea datelor prin apăsarea butonului "Trimite"
Pasul 5: Achită taxa de înscriere.

Candidatul(a) își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele încărcate în platforma de admitere online și cele originale. Dacă la momentul înmatriculării se constată diferențe între documentele încărcate în platforma electronică și cele originale, prezentate la universitate, din eroare sau cu intenția de a frauda concursul, candidatul(a) este eliminat din listele de admitere și fapta sa poate atrage răspunderea civilă sau penală, după caz. 

Etapele admiterii online la Facultatea de Comunicare și Relații Publice

Echipa noastră de admitere va fi disponibilă permanent pentru orice întrebare cu privire la procesul de admitere online. Ne poți contacta la admitere@snspa.ro.
Succes!

Urmărește-ne și pe Facebook, Instagram, YouTube, și pe grupul de Whatsapp AdmitereLicenta FCRP 2020.  

1. Informarea
Consultă lista programelor de studii universitare de licență ale Facultății de Comunicare și Relații Publice.

2. Preînscrieri online
Accesează platforma de admitere online la adresa admitere.snspa.ro, de pe orice dispozitiv de tip desktop PC, laptop, tabletă, telefon mobil, cu acces la rețeaua de internet, și deschide-ţi un cont de utilizator. Completează câmpurile obligatorii, încarcă documentele scanate/fotografiate, selectează Facultatea de Comunicare și Relații Publice și programele de studii la care vrei să te preînscrii, achită online taxa de înscriere. Ghidul înscrierii online, aici.

Dacă vrei să devii #studentSNSPA, la Facultatea de Comunicare și Relații Publice, completează media clasei a XI-a. Admiterea la studii universitare de licență se face strict în ordinea descrescătoare a mediei de concurs, respectiv media clasei a XI-a, în corelaţie cu opțiunile candidatului și promovarea examenului de Bacalaureat, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2020-2021.

Nu uita, dacă optezi pentru specializarea Communication and Emerging Media, vei încărca pe platforma admitere.snspa.ro și o scrisoare de motivație în limba engleză.

3. Consultă lista de preînscriere pentru a afla ce șanse ai să intri la Facultatea de Comunicare și Relații Publice
Înainte de examenul de bacalaureat, SNSPA va afișa un clasament al tuturor candidaților, preînscriși la toate facultățile din cadrul universității.

4. Încarcă dovada promovării examenului de Bacalaureat
După susținerea examenului de Bacalaureat și afișarea notelor la toate disciplinele, încărcă în platforma de admitere online dovada promovării examenului de Bacalaureat și foaia matricolă, scanate sau fotografiate.

5. Confirmă-ți locul și înmatriculează-te
Urmărește permanent calendarul admiterii și website-ul Facultății de Comunicare și Relații Publice. După afișarea listelor cu toți candidații admiși pe locurile de la buget și taxă la Facultatea de Comunicare și Relații Publice, confirmă locul la programul de studii la care ai fost admis(ă) și înmatriculează-te.

Înmatricularea se va face după afișarea listelor de candidați admiși, prin depunerea documentelor solicitate de către facultate, la secretariatele structurilor academice.

Candidații care au ocupat un loc finanțat de la buget depun la înmatriculare diploma de bacalaureat în original și achită taxa de înmatriculare. Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă trebuie să prezinte la înmatriculare diploma de bacalaureat în original pentru conformare cu originalul și să achite taxa de înmatriculare și prima rată din taxa de școlarizare. Neprezentarea la secretariat în perioada menționată atrage după sine pierderea locului ocupat.

Facultatea de Comunicare și Relații Publice va programa în prealabil depunerea documentelor cu respectarea tuturor normelor de asigurare a sănătății publice, conform calendarului aprobat.

Documente necesare pentru pre-înscrierea la studii universitare de licență pe platforma admitere.snspa.ro:

 • copie după certificatul de naștere;
 • copie după certificatul de căsătorie sau certificatul de schimbare a numelui;
 • copie după cartea (buletinul) de identitate;
 • copie după documente care demonstrează încadrarea candidatului într-una dintre categoriile speciale: olimpici naționali sau internaționali, persoane provenite din centrele de plasament, absolvenți de licee din mediul rural, persoane de etnie rromă. 

Documente necesare pentru înmatriculare: 

 • diploma de bacalaureat în original pentru conformare cu originalul;
 • dovada achitării taxei de înmatriculare;
 • prima rată din taxa de școlarizare, acolo unde este cazul.

Calendarul admiterii online la Facultatea de Comunicare și Relații Publice

 • Preînscrieri online: 18 mai – 16 iunie 2020
 • Afișarea listei candidaților preînscriși (clasament al candidaților preînscriși, în funcție de media generală a clasei a XI-a): 21 iunie 2020
 • Încărcarea în contul de candidat a dovezii promovării examenului de Bacalaureat (diploma și foaia matricolă): 5-14 iulie 2020
 • Afișarea candidaților admiși pe locurile de la buget și taxă, la cele 4 facultăți ale SNSPA: 19 iulie 2020
 • Înmatricularea candidaților admiși: 20-23 iulie 2020

La momentul publicarii listelor de preînscriere se va anunța data afișării rezultatelor finale ale admiterii, in funcție de promovarea examenului de bacalaureat.

Taxe
Taxa de înscriere la concursul de admitere: 80 de lei

Modalitate de plată a taxei de înscriere, aici.

Taxa de înmatriculare: 100 lei
Taxa de școlarizare: 2900 lei/an

Valoarea actualizată a taxelor pentru studii universitare de licență poate fi vizualizată în zona STUDENŢI> TAXE.

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice oferă următoarele specializări:

Comunicare și Relații Publice
Publicitate
- Comunicare și Media Emergente (cu predare în limba engleză) - cea mai nouă specializare a FCRP, din anul universitar 2019-2020.

OBS! Medii obținute la admiterea 2019, pentru fiecare program, aici