Printati aceasta pagina

Regulamente

SNSPA

Informații publice SNSPA [click aici]
Metodologii și regulamente SNSPA [click aici]

FCRP

Regulamentul privind activitatea studenţilor FCRP la forma IFR, revizuit în şedinţa Consiliului FCRP din data de 23 aprilie 2018 [click aici]
Regulament Centrul de Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă al FCRP, aprobat de Consiliul FCRP în şedinţa din 23 aprilie 2018 [click aici]
Regulamentul de acordare a burselor pentru semestrul II, 2016-2017 [click aici]
Regulamentul de acordare a burselor pentru semestrul I, 2016-2017[click aici]

DECIZII FCRP

NOU! Decizia Consiliului FCRP nr. 185/30.10.2017 privind obligativitatea feed-back-ului profesorului la evaluarea lucrărilor și la rezultatele obținute de studenți la examenele scrise [click aici]

Decizia CFCRP 184/30.10.2017 privind neplata/plata cu întârziere a taxei de școlaritate [click aici]

Decizia CFCRP 187/30.10.2017 privind programarea examenelor pentru studentii din anul al III-lea (licenta), respectiv din anul al II-lea (masterat) [click aici]


Decizia Consiliului FCRP nr. 346/06.11.2015 privind programarea examenelor pentru studenții din ultimul an universitar și master [click aici]
Decizia Consiliului FCRP nr. 340/21.10.2015 privind neplata/plata cu întârziere a taxei de școlaritate a studenților FCRP [click aici]

Decizia Consiliului FCRP privind acordarea burselor [click aici]

 

Contracte studii

Contractul de studii pentru învățământul de zi universitar, 2018-2021 [click aici]

Contractul de studii, învățământul cu frecvență masterat, 2018-2020 [click aici]

Contractul de studii pentru învățământul cu frecvență redusă masterat, 2018-2020  [click aici]

 

Contractul de studii pentru învățământul postuniversitar [click aici]


Contractul de studii pentru reînmatriculare [click aici]