Printati aceasta pagina

Regulamente

SNSPA

Informații publice SNSPA [click aici]
Metodologii și regulamente SNSPA [click aici]

FCRP

Regulamentul privind activitatea studenţilor FCRP la forma IFR, revizuit în şedinţa Consiliului FCRP din data de 23 aprilie 2018 [click aici]
Regulament Centrul de Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă al FCRP, aprobat de Consiliul FCRP în şedinţa din 23 aprilie 2018 [click aici]

Regulamentul privind acordarea burselor in SNSPA, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 73/2020 [click aici]

DECIZII FCRP

NOU!

Decizia Consiliului FCRP nr. 431/26.10.2020  privind acordarea burselor de performanță științifică și Criteriile de acordare a burselor de merit și de studiu în FCRP [click aici]

Decizia Consiliului FCRP nr. 432/26.10.2020  privind aprobarea comisiei pentru acordarea burselor [click aici] 

Decizia Consiliului FCRP nr. 424/26.10.2020 privind programarea examenelor pentru studentii din anul al III-lea (licenta), respectiv din anul al II-lea (masterat) [click aici]

Decizia Consiliului FCRP nr. 425/26.10.2020 privind neplata/plata cu întârziere a taxei de școlaritate [click aici]

Decizia Consiliului FCRP nr. 426/26.10.2020 privind obligativitatea feed-back-ului profesorului la evaluarea lucrărilor și la rezultatele obținute de studenți la examenele scrise [click aici

Decizia Consiliului FCRP nr. 428/26.10.2020 privind echivalarea examenelor de la studiile masterale [click aici

Decizia CFCRP 279/25.02.2019 privind facilităţile acordate absolvenţilor programelor universitare de licenţă din SNSPA/FCRP [click aici]

Decizia CFCRP 280/25.02.2019 privind mobilităţile Erasmus pentru masteranzii FCRP  [click aici]

 


Contracte studii

Contractul de studii pentru învățământul de zi universitar, 2020-2023 [click aici]

Contractul de studii, învățământul cu frecvență masterat, 2020-2022 [click aici]

Contractul de studii pentru învățământul cu frecvență redusă masterat, 2020-2022  [click aici]

 

Contractul de studii pentru învățământul postuniversitar [click aici]


Contractul de studii pentru reînmatriculare [click aici]