Printati aceasta pagina

Masterat Comunicare Managerială și Resurse Umane

Consultaţi descrierea programului de Masterat în Comunicare Managerială și Resurse Umane.

Admiterea la Masteratul în Comunicare Managerială și Resurse Umane

Perioada de înscriere: 16-21 iulie a.c.

Perioada de susţinere a prezentării: 23-25 iulie a.c. conform unei planificări care va fi anunţată pe 22 iulie a.c. la avizierul facultăţii şi pe site-ul comunicare.ro.

Proba de concurs

Examenul de admitere la Masteratul în Comunicare Managerială şi Resurse Umane constă în susţinerea unei prezentări în format PowerPoint. Prezentarea va aborda una dintre temele indicate mai jos (Teme pentru prezentare) și va respecta următoarele cerințe:

1. Structură generală:
<Slide de garda> MASTERAT <titlu masterat> <Numele candidatei/ului> <Titlul prezentării>
<Slide 1> Cuprins/ Agenda
<Slide 2> Introducere şi motivaţia alegerii temei
<Slide-uri 3-8> Secţiune teoretică (definirea conceptelor, categorisiri, menţionarea principalelor teorii și modele utilizate, cu referinţe)
<Slide-uri 9–n> Secţiune aplicativă (prezentarea unor studii de caz, cercetări, exemple personale, date empirice etc.)
<Slide final> Bibliografie

2. Dimensiuni: minimum 10 - maximum 15 slide-uri.

3. Formatare: Times New Roman, mărime 18, distanţare (line spacing) 1, diacritice.

4. Bibliografia: pentru realizarea acestei prezentări se vor folosi minimum 3 surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri etc.). 

Prezentarea în format PowerPoint (.ppt) va fi predată în perioada de înscriere, în două exemplare, odată cu depunerea dosarului de înscriere. În ziua admiterii, candidaţii vor aduce prezentarea în format electronic (stick USB).  Aceasta va fi susţinută în faţa comisiei de examen, în perioada precizată mai sus. Candidaţii vor respecta programarea anunţată la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro.

Teme pentru prezentare 

1. Comportamentele contraproductive la locul de muncă: efecte ale contextului organizaţional sau ale trăsăturilor personale.

2. Dezvoltarea personalului în organizații prin cursuri de formare versus coaching.

3. Valorile individuale şi organizaţionale: conflict şi complementaritate.

4. Variabile psihologice şi nonpsihologice ca predictori în selecţia de personal. 

5. Emoţiile în context organizational.

Temele sunt orientative. În cazul temelor care au prevăzute și sub-teme, candidații pot trata una sau mai multe subteme relaționate, la alegere.

Bibliografie orientativă

Avram, E., Cooper, C. L., (2008). Psihologie organizaţional-managerială. Tendinţe actuale, Iaşi: Editura Polirom.
Landy, F.J., Conte, J.M., (2010). Work in the 21st Century: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology, New York: Wiley.
Clark, R.K. (2008). Building Expertise: Cognitive Methods for Training and Performance. Pfeifer Books: US.
Spector, P. E., (2008). Industrial and organizational psychology: research and practice, New York: Wiley.
Zlate, M., (2004/2008). Tratat de psihologie organizaţional-managerială (vol. I+II), Iaşi: Editura Polirom.

Notă: Bibliografia are caracter orientativ. În pregătirea prezentării PowerPoint, candidaţii sunt încurajaţi să studieze şi alte surse bibliografice. Candidații preînscriși (a se vedea secțiunea Preînscriere din broșură) pot beneficia de îndrumare în vederea accesării surselor bibliografice necesare pentru pregătirea admiterii.

Persoană de contact

Lector univ. dr. Carmen Novac, carmen.novac@comunicare.ro