Printati aceasta pagina

Masterat Social Media și Marketing Online

Consultaţi descrierea programului de Masterat în Social Media și Marketing Online.

Admiterea la Masteratul în Social Media și Marketing Online

Perioada de înscriere: 16-21 iulie a.c.

Perioada de susţinere a prezentării: 23-25 iulie a.c. - conform unei planificări care va fi anunţată pe 22 iulie a.c. la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro.

Proba de concurs

Examenul la Masteratul în Social Media şi Marketing Online constă în susţinerea unei prezentări în format PowerPoint. Aceasta va aborda una din temele indicate (Teme pentru prezentare) şi va respecta următoarele cerinţe:

1. Structură generală:

<Slide de gardă> MASTERAT <titlu masterat> <Numele candidatei/ului> <Titlul prezentării>
<Slide 1> Cuprins/Agenda
<Slide 2> Introducere și motivaţia alegerii temei
<Slide-uri 3-8> Secţiune teoretică (definirea conceptelor, categorisiri, menţionarea principalelor teorii și modele utilizate, cu referinţe)
<Slide-uri 9–n> Secţiune aplicativă (prezentarea unor studii de caz, cercetări, exemple personale, date empirice etc.)
<Slide final> Bibliografie

2. Dimensiuni: minimum 10 - maximum 15 slide-uri

3. Formatare: Times New Roman, mărime 18, distanţare (line spacing) 1, diacritice.

4. Bibliografia: pentru realizarea acestei prezentări se vor folosi minimum 5 surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri etc.). 

Prezentarea în format PowerPoint (.ppt) va fi predată în perioada de înscriere, în două exemplare tipărite, odată cu depunerea dosarului de înscriere. În ziua admiterii, candidaţii vor aduce prezentarea în format electronic (stick USB). Aceasta va fi susţinută în faţa comisiei de examen, în perioada precizată mai sus. Candidaţii vor respecta programarea anunţată la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro.

Teme pentru prezentare

1. Metode de construire şi promovare a unui brand prin intermediul social media (strategii de marketing online, atragerea şi fidelizarea clienţilor în mediul online, comportamentul utilizatorului de internet, instrumente digitale folosite în promovare, publicitatea în social media).

2. Strategii de poziţionare şi diferenţiere în mediul online (caracteristicile şi segmentarea publicurilor social media, inovaţia în campaniile de comunicare online, stimularea angajării în relaţia cu brandul, vizibilitatea brandului în mediul online, analiza indicatorilor online).  

3. Canalele de comunicare online ale persoanelor publice, instituţiilor sau organizaţiilor (reguli de construire a mesajelor în mediul online, gestionarea comunicării operaţionale în mediul online, conceperea textelor pentru social media, design în social media).

4. Crize de comunicare în mediul online (specificul crizelor de comunicare în mediul online, metode de gestionare a crizelor în social media, monitorizarea online a crizelor, evaluarea efectelor crizelor în mediul online).

5. Construirea imaginii si a reputaţiei unei organizaţii în mediul online (evoluţia imaginii şi reputaţiei în era digitală, analiza imaginii şi reputaţiei în new media, managementul reputaţiei online – abordare proces, elementele strategiei de managementul reputaţiei în mediul online).

Temele sunt orientative. În cazul temelor care au prevăzute și sub-teme, candidații pot trata una sau mai multe subteme relaționate, la alegere.

 

Bibliografie orientativă

CISMARU Diana-Maria, Managementul reputației în mediul online, Editura Tritonic, Bucureşti, 2015.
CMECIU Camelia, Tendinţe actuale în campaniile de relaţii publice, Editura Polirom, Iaşi, 2013.
CUTLIP Scott, CENTER Allen, BROOM Glen, Relaţii publice eficiente, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2010.
FISCHER-BUTTINGER Claudia, VALLASTER Cristine, Noul branding – cum să construieşti capitalul unei mărci, Editura Polirom, Iaşi, 2011.
KOTLER Philip, MAESINCEE Suvit, JAIN Dipak, Marketingul în era digitală, Editura Meteor Press, Bucureşti, 2009.
PRINGLE Hamish, FIELD Peter, Strategii pentru brandingul de succes. Notorietatea şi longevitatea unei mărci, Editura Polirom, Iaşi, 2011.

Notă: Bibliografia are caracter orientativ. În pregătirea prezentării PowerPoint, candidaţii sunt încurajaţi să studieze şi alte surse bibliografice. Candidații preînscriși (a se vedea secțiunea Preînscriere din broșură) pot beneficia de îndrumare în vederea accesării surselor bibliografice necesare pentru pregătirea admiterii.

Persoana de contact

Prof. univ. dr. Diana-Maria Cismaru, diana.cismaru@comunicare.ro