Printati aceasta pagina

Masterat Brand Management și Comunicare Corporatistă

Consultaţi descrierea programului de Masterat în Brand Management și Comunicare Corporatistă.

Admiterea la Masteratul în Brand Management și Comunicare Corporatistă

Perioada de înscriere: 16-21 iulie a.c.

Perioada de susţinere a prezentării: 23-25 iulie a.c. conform unei planificări care va fi anunţată pe 22 iulie a.c. la avizierul facultăţii şi pe site-ul comunicare.ro.

Proba de concurs

Examenul la Masteratul în Brand Management şi Comunicare Corporatistă constă în susţinerea unei prezentări în format PowerPoint. Prezentarea va aborda una din temele indicate (Teme pentru prezentare) şi va respecta următoarele cerinţe:

1. Structură generală:
<Slide de gardă> MASTERAT <titlu masterat> <Numele candidatei/ului> <Titlul prezentării>
<Slide 1> Cuprins/Agenda
<Slide 2> Introducere şi motivaţia alegerii temei
<Slide-uri 3-8> Secţiune teoretică (definirea conceptelor, categorisiri, menţionarea principalelor teorii și modele utilizate, cu referinţe)
<Slide-uri 9–n> Secţiune aplicativă (prezentarea unor studii de caz, cercetări, exemple personale, date empirice etc.)
<Slide final> Bibliografie

2. Dimensiuni: minimum 10 – maximum 15 slide-uri

3. Formatare: Times New Roman, mărime 18, distanţare (line spacing) 1, diacritice.

4. Bibliografia: pentru realizarea acestei prezentări se vor folosi minimum 3 surse bibliografice (cărţi şi articole ştiinţifice). 

Prezentarea în format PowerPoint (.ppt) va fi predată în perioada de înscriere, în două exemplare tipărite, odată cu depunerea dosarului de înscriere. În ziua admiterii, candidaţii vor aduce prezentarea în format electronic (stick USB). Aceasta va fi susţinută în faţa comisiei de examen, în perioada precizată mai sus. Candidaţii vor respecta programarea anunţată la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro.

Teme pentru prezentare

1. Comunicare corporatistă prin social media (la alegere).
2. Storytelling ca parte a strategiei de comunicare corporatistă. Studiu de caz.
3. Branduri româneşti de succes. Studiu de caz.
4. Responsabilitatea socială corporatistă a companiilor româneşti.
5. Strategii de repoziţionare de brand. Studiu de caz.

Temele sunt orientative. În cazul temelor care au prevăzute și sub-teme, candidații pot trata una sau mai multe subteme relaționate, la alegere.

Bibliografie orientativă

Aaker, David (2005). Managementul capitalului unui brand: cum să valorificăm numele unui brand. Bucureşti: Brandbuilders.
Kawasaki, Guy; Fitzpatrick, Peg (2015). Arta reţelelor sociale. Bucureşti: Publica.
Olins, Wally (2015). Brand New. Bucureşti: comunicare.ro.
Pînzaru, Florina – editor (2015). Business storytelling. Branduri şi poveşti. Bucureşti: Smart Books, imprint Tritonic Books.
Zbuchea, Alexandra; Pînzaru, Florina; Galalae, Cristina; Mitan, Andreea (2015). Ghid esenţial de promovare (ediţia a doua). Bucureşti: Smart Books, imprint Tritonic Books.

Surse web: www.revistabiz.ro; www.businessmagazin.ro; www.iqads.ro

Notă: Bibliografia are caracter orientativ. În pregătirea prezentării PowerPoint, candidaţii sunt încurajaţi să studieze şi alte surse bibliografice. Candidaţii preînscrişi (a se vedea secţiunea Preînscriere din broşură) pot beneficia de îndrumare în vederea accesării surselor bibliografice necesare pentru pregătirea admiterii.

Persoană de contact

Conf. univ. dr. Florina Pinzaru, florina.pinzaru@comunicare.ro
Lector univ. dr. Andreea Mitan, andreea.mitan@comunicare.ro