Printati aceasta pagina

Masterat Managementul Proiectelor (EN)

Consultaţi descrierea programului de Masterat în Managementul Proiectelor.  

Admiterea la Masteratul în Managementul Proiectelor (EN)

Perioada de înscriere: 16-21 iulie a.c

Perioada de susţinere a prezentării în format PowerPoint: 23 -25 iulie a.c. conform unei planificări care va fi anunţată pe 22 iulie a.c. la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro.

Proba de concurs

Examenul la Master in Project Management constă în susţinerea unei prezentări în format PowerPoint. Prezentarea va fi redactată în limba engleză, va aborda una din temele indicate (Teme pentru prezentare) şi va respecta următoarele cerinţe:

1.Structură generală:

<Slide de gardă> MASTERAT <titlu masterat> <Numele candidatei/ului> <Titlul prezentării>
<Slide 1> Cuprins/Agenda
<Slide 2> Introducere și motivația alegerii temei
<Slide-uri 3-8> Secțiune teoretică (definirea conceptelor, categorisiri, menționarea principalelor teorii și modele utilizate, cu referințe)
<Slide-uri 9–n> Secțiune aplicativă (prezentarea unor studii de caz, cercetări, exemple personale, date empirice etc.)
<Slide final> Bibliografie
2. Formatare: Times New Roman, mărime 18, distanţare (line spacing) 1.
3. Dimensiuni: minimum 10 - maximum 15 slide-uri.
4. Bibliografia: pentru realizarea acestei prezentări se vor folosi minimum 3 surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri etc.).

Prezentarea în format PowerPoint (.ppt) va fi predată în perioada de înscriere, în două exemplare tipărite, odată cu depunerea dosarului de înscriere. În ziua admiterii, candidaţii vor aduce prezentarea în format electronic (stick USB). Aceasta va fi susţinută în faţa comisiei de examen, în perioada precizată mai sus. Candidaţii vor respecta programarea anunţată la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro.

Teme pentru prezentare
1. Metode clasice sau alternative (Scrum, Agile etc.) de managementul proiectelor.

2. Introducerea managementului de proiect în organizații (beneficii, etape, bariere).

3. Managementul echipei de proiect.

4. Proiectele finanţate din Instrumentele Structurale.

Temele sunt orientative. În cazul temelor care au prevăzute și sub-teme, candidații pot trata una sau mai multe subteme relaționate, la alegere.  

Bibliografie orientativă

Comisia Europeană, Project Cycle Management Guidelines, 2004, accesibil la https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-aid-delivery-methods-project-cycle-management-200403_en_2.pdf.

Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) - fifth edition, PMI, 2013.

Stiglitz, Joseph, The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future. W. W. Norton & Company, 2012.

Turner, Rodney. (eds.). Gower Handbook of Project Management (4th edition). Gower Publishing, 2007.

Surse web: www.pmi.org; www.pmforum.org; www.ipma.cz

Notă: Bibliografia are caracter orientativ. În pregătirea prezentării PowerPoint, candidaţii sunt încurajaţi să studieze şi alte surse bibliografice. Candidații preînscriși (a se vedea secțiunea Preînscriere din broșură) pot beneficia de îndrumare în vederea accesării surselor bibliografice necesare pentru pregătirea admiterii.

Evaluarea competenţelor de limba engleză se va realiza în timpul prezentării. Candidaţii vor primi calificativul admis/respins.

Persoană de contact
Conf. univ dr. Loredana Radu, MBA, PMP loredana.radu@comunicare.ro