Printati aceasta pagina

Specializarea Comunicare și Media Emergente/Communication and Emerging Media

Odată cu dezvoltarea pieței dispozitivelor mobile, proliferarea diverselor formate media și creșterea interconectării și a accesului la informație, a apărut și cererea pentru specialiști care să comunice strategic, eficient, sigur, corect în aceste noi media. În acest context, Facultatea de Comunicare și Relații Publice a lansat o nouă specializare, studii universitare de licență, învățământ cu frecvență: Comunicare și Media Emergente (cu predare în limba engleză)/Communication and Emerging Media.

Planul de învățământ reflectă tendințele din programele de studii similare oferite de universități din Statele Unite ale Americii, din Europa și din țară.

Studenții care optează pentru această specializare studiază următoarele discipline:

Anul I:

 • Teoria comunicării/Communication theory
 • Introducere în relații publice/Introduction to Public Relations
 • Introducere în comunicarea audio-video/Introduction to audio-video communication
 • Redactare academică/Academic writing
 • Istoria comunicării/History of communication
 • Gândire critică/Critical thinking
 • Tehnica discursului public/Public speaking
 • Globalizare și digitalizare/Globalization and digitalization
 • Publicitate/Advertising
 • Psihosociologia comunicării/Social psychology of communication
 • Limba engleză pentru comunicare/English for communication (disciplină opțională)
 • Argumentare și advocacy/Argumentation and advocacy (disciplină opțională)
 • Organizare de evenimente/Events management (disciplină opțională)

Anul II:

 • Mass media şi societatea. Media emergente/Mass media and society. Emerging media
 • Social media și participare civică/Social media and civic participation
 • Comunicare și industriile creative/Communication and creative industries
 • Metode de cercetare în ştiinţele comunicării/Research methods in communication sciences
 • Comportamentul consumatorului în context digital/Consumer behavior in the digital context
 • Branding prin social media/Branding through social media
 • Semiotică în noile media/Semiotics in the new media
 • Management de proiect/Project management
 • Etica în comunicare/Ethics in communication
 • Tehnologii pentru media digitale/Technologies for digital media (disciplină opțională)
 • Digital writing/Digital writing (disciplină opțională)
 • Practică în cercetare/Internship in research (disciplină opțională)
 • Practică profesională/Professional internship (disciplină opțională)

Anul III:

 • Comunicare strategică/Strategic communication
 • Managementul inovării și dezvoltarea de noi produse/Innovation management and new product development
 • Comunicarea de criză/Crisis communication
 • Relaţii publice în media digitale/Public relations in digital media
 • E-business si marketing digital/E-business and digital marketing
 • Comunicare vizuală/Visual communication
 • Practică/Internship
 • Metode și tehnici de elaborare a lucrării de absolvire/Thesis Writing Tutorial
 • Comunicare pe dispozitive mobile/Communication on mobile devices (disciplină opțională)
 • Producţie şi editare multimedia/Multimedia production and editing (disciplină opțională) 
 • Storytelling în media digitale/Digital storytelling (disciplină opțională)
 • Echipe în media digitale/Working in digital media teams (disciplină opțională)

Practica de specialitate

Planul de învățământ cuprinde discipline cu pronunțat caracter aplicativ (de pildă: Tehnologii pentru media digitale, Comunicare pe dispozitive mobile, Producţie şi editare multimedia). Aceste cursuri se vor desfășura în laboratoarele Facultății de Comunicare și Relații Publice (Laboratorul de informatică, Laboratorul multimedia), dotate cu aparatură audio-video lineară şi digitală de ultimă generaţie.

Facultatea de Comunicare și Relații Publice dezvoltă în mod constant parteneriate cu instituții publice și companii importante din diverse domenii profesionale, ceea ce oferă studenților posibilitatea de a participa la stagii de practică profesională relevante.

În anul 2017, Școala Națională de Studii Politice și Administrative a încheiat un parteneriat cu International Advertising Association (IAA), România, care are ca principal obiectiv creșterea gradului de angajabilitate a studenților noștri. În cadrul acestui parteneriat 36 de studenți de la facultatea noastră au beneficiat de mentorat din partea unora dintre cei mai importanți specialiști în comunicare. Companiile membre IAA oferă programe de internship studenților și încurajează practicienii să participe la cursuri în calitate de lectori invitați. 

Perspective profesionale

Absolvenții specializării Comunicare și Media Emergente (cu predare în limba engleză) vor fi capabili să: planifice, dezvolte, implementeze și evalueze strategii de comunicare digitală pentru companii și organizații. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google, LinkedIn sunt doar câteva din elementele ce definesc ADN-ul unui absolvent al noii specializări. Ne aliniem cu cerințele pieței și pregătim absolvenți în pas cu tehnologia. Viitorul e al comunicării și vă așteptăm să-l construim împreună alături de profesori dedicați, pasionați de noile tehnologii și de impactul lor în comunicare.

Concret, absolvenții vor putea să: desfășoare activități de relații publice, să dezvolte strategii de comunicare digitală, să elaboreze strategii de relații publice, să ofere consiliere în ceea ce privește imaginea publică, să ofere consiliere în ceea ce privește relațiile publice, să stabilească relații cu media, să administreze procesul de planificare strategică a mărcii, să aplice strategii de marketing aferente platformelor de comunicare socială, să coordoneze campanii publicitare, să efectueze cercetare de piață, să elaboreze campanii de marketing, să elaboreze planul de comunicare online al mărcii, să implementeze strategii de e-business și promovare online, să planifice activitatea de marketing, să realizeze analiza mărcii, să realizeze analiza nevoilor consumatorilor etc.

Absolvenţii specializării Comunicare și Media Emergente (cu predare în limba engleză) pot deveni:

 • Specialiști în marketing digital, specialiști în Social Media, experți în performance media, consultanți în PR online;
 • Specialiști în comunicare și relaţii publice, consultanţi în PR comercial, instituţional, politic, cultural, sportiv, internaţional;
 • Brand manageri și directori de produs, consultanţi de marketing și comunicare electorală, specialiști și consultanţi în resurse umane și traineri

Diploma obţinută după promovarea examenului de licenţă este diplomă de stat, recunoscută oficial.

Admiterea la Specializarea Comunicare și media emergente (cu predare în limba engleză)/Communicationandemerging media

 • 13–17 iulie 2020: înscrierea candidaților la concursul de admitere
 • 19 iulie 2020: proba de concurs
 • 22 iulie 2020: afișarea rezultatelor
 • 23-24 iulie 2020: înmatricularea studenților admiși

Detalii privind conținutul dosarului de înscriere, aici.

Cuantumul taxelor (pentru locurile cu taxă) în zona STUDENŢI> TAXE. 

Proba de concurs

Pentru admiterea în anul academic 2020-2021, propunerile de subiecte la toate disciplinele pot fi vizualizate aici . În ziua concursului de admitere se extrag 3 subiecte dintre cele 45 propuse pentru fiecare disciplină.

Subiectele pentru proba scrisă sunt elaborate pe baza programelor pentru examenul de Bacalaureat din anul 2020, aprobate şi făcute publice de Ministerul EducaţieiNaţionale. Pot fi folosite toate manualele autorizate de Ministerul EducaţieiNaţionale.

Concursul de admitere constă într-o singură probă scrisă, la alegerea candidatului, dintre următoarele discipline: Limba şi literatura română, Limba engleză, Istorie, Psihologie, Economie.

Candidații care aleg să susțină proba scrisă la altă disciplină decât Limba engleză sunt obligați să depună la dosar dovada deținerii unei diplome de competență lingvistică (în copie certificată conform cu originalul).

Diplome de competență lingvistică acceptate:

 • International English LanguageTesting Service (IELTS) Academic: scor general minim 6.0
 • Cambridge B2 First: scor general minim 169
 • Cambridge C1 Advanced
 • Cambridge C2 Proficiency
 • Test of English as a Foreign Language (TOEFL) internet-based test (iBT): scor general minim 80.