Printati aceasta pagina

Masterat Comunicare și Relații Publice

Consultaţi descrierea programului de Masterat în Comunicare și Relații Publice.

Admiterea la Masteratul în Comunicare și Relații Publice

Perioada de înscriere: 16-21 iulie a.c.

Perioada de susţinere a interviului: 23-25 iulie 2018, conform planificării afişate pe 22 iulie 2018 la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro

Proba de concurs 

Examenul la Masteratul în Comunicare şi Relaţii Publice constă în susţinerea unui interviu, pornind de la scrisoarea de motivaţie, care va avea între 750 şi 1000 de cuvinte. În cadrul scrisorii, candidaţii vor expune motivaţia care stă la baza alegerii acestui masterat şi vor propune o temă de discuţie care să utilizeze, pe scurt, argumente din bibliografia orientativă indicată mai jos. 

Bibliografie orientativă

Cmeciu, Camelia, Tendinţe actuale în campaniile de relaţii publice, Editura Polirom, Iaşi, 2013.

Chiciudean, Ion, David, George, Managementul comunicării în situaţie de criză, Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2011.

Cutlip, Scott, Center, Allen, Broom, Glen, Relaţii publice eficiente, Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2010.

Iacob, Dumitru, Cismaru, Diana-Maria, Pricopie, Remus, Relaţiile publice-coeziune şi eficienţă prin comunicare, Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2011.

Libaert, Thierry, Planul de comunicare – cum să-ţi defineşti şi să-ţi organizezi strategia de comunicare, Editura Polirom, Iaşi, 2009.

McQuail, Denis, Windahl, Scott, Modele ale comunicării pentru studiul comunicării de masă, Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2010.

Persoană de contact 

Prof. univ. dr. Diana-Maria Cismaru, diana.cismaru@comunicare.ro