Printati aceasta pagina

Masterat Comunicare și Relații Publice

Consultaţi descrierea programului de Masterat în Comunicare și Relații Publice.

Admiterea la Masteratul în Comunicare și Relații Publice

Proba de concurs 

Examenul constă în susţinerea unui interviu, pornind de la scrisoarea de motivaţie, care va avea între 750 şi 1000 de cuvinte. În cadrul scrisorii, candidaţii vor expune motivaţia care stă la baza alegerii acestui masterat şi vor propune o temă de discuţie care să utilizeze, pe scurt, argumente din bibliografia orientativă indicată mai jos. 

Bibliografie orientativă

Cmeciu, C. (2013). Tendinţe actuale în campaniile de relaţii publice. Iaşi: Polirom.

Chiciudean, I. & David, G. (2011). Managementul comunicării în situaţie de criză. Bucureşti: comunicare.ro.

Cutlip, S., Center, A. & Broom, G. (2010). Relaţii publice eficiente. Bucureşti: comunicare.ro.

Iacob, D., Cismaru, D.M. & Pricopie, R.  (2011). Relaţiile publice-coeziune şi eficienţă prin comunicare. Bucureşti: comunicare.ro.

Libaert, T. (2009). Planul de comunicare – cum să-ţi defineşti şi să-ţi organizezi strategia de comunicare. Iaşi: Polirom.

McQuail, D. & Windahl, S. (2010). Modele ale comunicării pentru studiul comunicării de masă. Bucureşti: comunicare.ro.

Persoană de contact: Prof. univ. dr. Diana Cismaru, diana.cismaru@comunicare.ro

NOU!

Pentru admiterea la studii universitare de masterat 2020-2021, candidații care doresc să se înscrie la mai multe masterate vor depune UN SINGUR DOSAR şi vor susţine UN SINGUR INTERVIU, pentru prima opțiune.  Interviul se va desfășura pornind de la o scrisoare de motivație sau de la o prezentare în format Power Point, în funcție de specificul masteratului (a se vedea instrucțiunile de la fiecare masterat în parte). Candidații pot opta pe fișa de înscriere pentru cel mult patru masterate, în varianta fără taxă/cu taxă. Dosarul va include proba de concurs corespunzătoare primei opțiuni (scrisoare de motivație/prezentare Power Point).

Ocuparea locurilor se realizează în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la concursul de admitere, pe baza primei opţiuni. În situaţia în care candidatul formulează şi altă opţiune, aceasta poate fi valorificată doar atunci când rămân locuri neocupate. Un candidat poate fi declarat admis pe locurile finanţate de la buget (fără taxă) doar la o singură specializare.

IMPORTANT!

Facilităţi pentru absolvenţii SNSPA/ FCRP:

-          Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, absolvenţii SNSPA vor beneficia de scutirea de la plata taxei de înscriere;

-          Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, absolvenţii FCRP vor depune doar cererea-tip de înscriere, adeverinţa de licenţă, CV-ul şi prezentarea în format PowerPoint (.ppt) sau scrisoarea de motivaţie, în funcţie de masteratul la care susţin admiterea.