Printati aceasta pagina

Postuniversitar

Comunicare în sectorul medical | Discurs şi adresare publică (Public Speaking)

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice organizează două noi programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă.

Programul “Comunicare în sectorul medical” este adresat profesioniştilor şi managerilor din domeniul medical, cu scopul de a dezvolta competenţe de comunicare specifice, contribuind astfel la buna funcţionare a instituţiilor de profil şi asigurând un dialog eficient între actorii-cheie ai acestei arii de activitate cu puternic impact societal. Cursuri: Comunicarea cu mass media pentru sectorul medical, Management strategic în sectorul medical, Etica aplicată în sectorul medical, Comunicare orientată spre pacient, Comunicare de criză în sectorul medical, Comunicare managerială şi public speaking în sectorul medical.

Persoană de contact: Lector univ. dr. Alina Duduciuc, alina.duduciuc@comunicare.ro

Programul “Discurs şi adresare publică (Public Speaking)” se adresează celor care profesează în domeniul comunicării, în consultanţă, în vânzări, sau celor care acced spre poziţii de middle-management, oferindu-le ocazia de a aprofunda practici relevante de Public Speaking la nivel de formare de abilităţi. Cursuri: Fundamente ale Public Speaking, Psiho-sociologia persuasiunii, Argumentare şi dezbatere în contexte de Public Speaking, Registre stilistice în adresarea publică, Studii de caz în genuri retorice şi Performarea discursului.

Persoană de contact: Lector univ. dr. Alexandru Cârlan, alex.carlan@comunicare.ro