Printati aceasta pagina

Masterate cu frecvență redusă în limba română (IFR)

 

Ghidul studentului pentru masteratele IFR semestrul I 2023-2024 

Ghidul studentului pentru masteratele IFR semestrul II 2023-2024 

Activități didactice pentru Masterate IFR anul I și II - pe platforma Moodle IFR - explicații aici.

 

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice organizează cursuri sistem IFR pentru următoarele specializări:

Programele de studii de masterat cu frecvenţă redusă sunt acreditate, în condiţiile Legii Educaţiei Naţionale, nr. 1/ 2011, OM 5483/2011 publicat în Monitorul Oficial 697 bis/ 1.10.2011.

Masteratele cu frecvență redusă sunt destinate candidaților care, din cauza programului, nu pot frecventa zi de zi cursurile. La învăţământul cu frecvenţă redusă, în locul orelor tradiţionale de curs, se realizează pregătirea individuală a temelor specifice fiecărei discipline. Temele aplicative au ca scop dezvoltarea competenţelor profesionale ale masteranzilor în domenii specifice, prin îmbinarea cunoştinţelor teoretice asimilate în cadrul tutoriatelor faţă în faţă cu activităţile practice derulate în spaţiul virtual al platformei electronice. Procesul de predare şi de interacţiune profesor-student se desfăşoară faţă în faţă, dar şi prin intermediul unei platforme educaţionale de e-learning care pune la dispoziţie următoarele facilităţi:

  • forum pentru seminariile online; 
  •  sistem de examinare online; 
  •  forum pentru teme de discuţie şi întrebări frecvente; 
  • sistem online de evaluare a proiectelor, aplicaţiilor, exerciţiilor şi testelor;
  • sistem de prelucrare electronică a informaţiilor legate de prezenţa studenţilor la seminariile online, progresul înregistrat de fiecare  student și situaţia referatelor şi a aplicaţiilor.

Astfel, platforma de instruire online permite derularea procesului de instruire şi evaluare continuă a studenţilor. Studenţii au acces la cursurile în format electronic (prin platforma de e-learning). Fiecare curs conţine studii de caz, exemple de bună practică, aplicaţii, simulări, exerciţii, teste de autoevaluare şi autoinstruire, materiale didactice şi resurse bibliografice în funcţie de specificul fiecărei discipline.

Adresa de mail pentru suportul tehnic aferent platformei educationale este: [email protected] .