Printati aceasta pagina

Masterat Management și Comunicare în Afaceri

Consultaţi descrierea programului de Masterat în Management și Comunicare în Afaceri.

Admiterea la Masteratul în Management și Comunicare în Afaceri

Perioada de înscriere: 16-21 iulie a.c.

Perioada de susţinere a interviului: 23-25 iulie a.c.conform unei planificări care va fi anunţată pe 22 iulie a.c. la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro.

Proba de concurs

Examenul la Masteratul în Management şi Comunicare în Afaceri constă în susţinerea unui interviu, pornind de la scrisoarea de motivaţie, care va avea între 750 şi 1000 de cuvinte. În cadrul scrisorii, candidaţii vor expune motivaţia care stă la baza alegerii acestui masterat şi vor propune o temă de discuţie care să utilizeze, pe scurt, argumente din bibliografia orientativă indicată mai jos.

Bibliografie orientativă

Brătianu, Constantin (2006). Management şi marketing: concepte fundamentale. Bucureşti: comunicare.ro.
Goleman, Daniel (2008). Inteligenţa emoţională. Bucureşti: Curtea Veche.
Pînzaru, Florina (2013). Felicitări, ai fost promovat manager!. Bucureşti: Smart Books, imprint Tritonic Books.
Tapscott, D. (2015). The Digital Economy. Rethinking Promise and the Peril in the Age of Networked Intelligence. New York: McGraw-Hill.
West, Michael (2004). Lucrul în echipă: lecţii practice. Iaşi: Polirom.

Surse web:  www.businessmagazin.ro; www.wall-street.ro; www.zf.ro

Persoană de contact

Conf. univ. dr. Florina Pinzaru, florina.pinzaru@comunicare.ro