Printati aceasta pagina

Masterat Comunicare și Afaceri Europene (EN)

Consultaţi descrierea programului de Masterat în Comunicare și Afaceri Europene.

Admiterea la Masteratul Comunicare și afaceri europene (EN)

Perioada de înscriere: 16-21 iulie a.c
Perioada de susţinere a interviului: 23-25 iulie a.c. conform unei planificări care va fi anunţată pe 22 iulie a.c. la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro.

Masteratul Communication and EU Affairs își propune să formeze experţi în afaceri europene, o calificare academică validată în România în 2015, în urma proiectului “Euroantreprenoriat”, implementat de Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice.  

PROBA DE CONCURS 

Examenul la Masteratul Communication and EU Affairs constă în susţinerea unui interviu, pornind de la scrisoarea de motivaţie, care va avea între 750 şi 1000 de cuvinte. În cadrul scrisorii, candidaţii vor expune motivaţia care stă la baza alegerii acestui masterat şi vor propune o temă de discuţie care să utilizeze, pe scurt, argumente din bibliografia orientativă indicată mai jos.
Interviul se va desfăşura în limba engleză. Evaluarea competenţelor de limba engleză se va realiza în timpul susţinerii interviului. Candidaţii vor primi calificativul admis/respins.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ 

COHN-BENDIT Daniel, VERHOFSTADT Guy. Trezeşte-te Europa! Manifest pentru o revoluţie postnaţională în Europa, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2013.

Dobrescu, Paul. Crizele de dupa criză. O lume fără busolă şi fără hegemon, Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2016.

McCormick, John. Why Europe matters? Editura Palgrave Mcmillan, 2006.

Risse, Thomas. A community of Europeans? Transnational identities and public spheres. Cornell University Press, 2010.

Soros, George, Schmitz, Gregor Peter. Tragedia Uniunii Europene: Dezintegrare sau renaştere? Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2015.

Persoană de contact

Lector univ. dr. Denisa Oprea, denisa.oprea@comunicare.ro