Printati aceasta pagina

Licenţă

Nou! Conform Hotărârii Senatului SNSPA nr. 26/2021/19.03.2021, în sesiunea iunie-iulie 2021, examenul de absolvire a studiilor universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență sau cu frecvență redusă, constă în două probe, după cum urmează:

a) proba 1: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;

b) proba 2: prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă online, prin intermediul platformei WEBEX.

Proba 1: Evaluare cunoștințelor fundamentale și de specialitate

Proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale şi de specialitate constă în predarea, prin mijloace electronice, a unui text academic care va trata una din temele de aici (click: Gestionarea Crizelor De Imagine, Istoria Comunicării, Publicitate, Relații Publice). Temele vor fi tratate pornind de la bibliografia indicată aici.

Detalii despre structura textului, formatare, barem de evaluare, aici.

Materialul se va nota de către comisia de evaluare fără prezentare din partea candidatului.

Studenții au obligația să încarce textul academic (un singur fișier MS Word) pe platforma facultății, în același timp cu lucrarea de absolvire.

Pentru încărcarea materialului, studentul va folosi username-ul și parola primite de la profesorul coordonator și va accesa zona privată CAMPUS, unde va găsi câmpul LICENTE. În această zonă va da click pe Incărcarea textului academic și va urma recomandările date. Lucrarea se salvează într-un singur fișier MS WORD (sub extensia .doc sau .docx).

Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă online

După obținerea acordului scris al profesorului coordonator, studenții au obligația să încarce lucrarea de absolvire (un singur fișier MS Word) pe platforma facultății.

Pentru încărcarea lucrării, studentul va folosi username-ul și parola primite de la profesorul coordonator și va accesa zona privată CAMPUS, unde va găsi câmpul LICENTE. În această zonă va da click pe Incarcarea lucrarilor de absolvire și va urma recomandarile date: lucrarea de absolvire se trimite o singură dată doar cadrului didactic coordonator (nu și profesorului în cotutelă) și lucrarea se salvează într-un singur fisier MS Word (sub cu extensia .doc sau .docx).

Lucrarea de licență se susține online, prin intermediul platformei WEBEX. Susținerea în varianta online este înregistrată integral, pentru fiecare absolvent în parte, și arhivată la nivelul facultății. 

Secretariatul va comunica în timp util informațiile privind calendarul, încărcarea actelor și desfășurarea susținerilor online.

Calendar:

Sesiune iunie-iulie 2021: detalii aici.

Proba de evaluare a cunoștintelor fundamentale și de specialitate: Temele pentru proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale şi de specialitate aici (click: Gestionarea Crizelor De ImagineIstoria ComunicăriiPublicitateRelații Publice). Temele vor fi tratate pornind de la bibliografia indicată aici. Promovare, aici.

Lucrarea de licență:  Condiții de realizare

Lista profesorilor coordonatori

Formulare necesare:

            Fișa de înscriere

            Fișa de evaluare

            Declarația de originalitate

            Fișa de lichidare