Printati aceasta pagina

Licenţă

Studenții finalizează studiile universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență sau cu frecvență redusă,  cu un examen scris de licență și susținerea unei lucrări de absolvire.

Stabilirea temelor lucrărilor de absolvire, alegerea profesorilor coordonatori și înscrierea studenților la examenele de finalizare a studiilor se realizează astfel:
- pentru sesiunea din februarie a anului universitar - în luna octombrie;
- pentru sesiunea din iunie-iulie a anului universitar - în luna octombrie.

Studenții admiși pentru coordonare, pe baza cererii aprobate de profesor și predate la secretariat sau a emailului cu acceptul profesorului, vor fi înscriși în tabelul individual al cadrului didactic coordonator.

După obținerea acordului scris al profesorului coordonator studenții au obligația să încarce lucrarea de absolvire (un singur fișier MS Word) pe platforma facultății, înainte de a o depune la secretariat.

Pentru încărcarea lucrării, studentul va folosi username-ul și parola primite de la profesorul coordonator și va accesa zona privată CAMPUS, unde va găsi câmpul LICENTE. În această zonă va da click pe Incarcarea lucrarilor de absolvire și va urma recomandarile date: lucrarea de absolvire se trimite o singură dată doar cadrului didactic coordonator (nu și profesorului în cotutelă) și lucrarea se salvează într-un singur fisier MS Word (sub cu extensia .doc sau .docx).

NOU! Subiectele şi grilele de corectare din anii anteriori:

Calendar:

Examen scris: Probe și Promovare

Lucrarea de licență:  Condiții de realizare

Lista profesorilor coordonatori

Formulare necesare:

            Fișa de înscriere

            Fișa de evaluare

            Declarația de originalitate

            Fișa de lichidare