Printati aceasta pagina

Tabere

Tabere studenţeşti

 

 

Cererile pentru repartizarea unui loc în taberele studenteşti se transmit printr-un formular online. Vă rugam să utilizați adresa de e-mail instituțională.

Formularul tip de cerere și Declarația de consimțămant privid prelucrarea datelor cu caracter personal se descărca, se completează, se semnează și se încarcă în formularul de înscriere.

Repartizarea locurilor se va face conform Metodologiei de repartizare a locurilor în taberele studențești.

CSS Tei va transmite universității seriile (perioadele) și locațiile taberelor studențești și acestea vor fi publicate pe website-ul snspa.ro.
Studenţii care pot beneficia de un loc în tabără trebuie să fie studenți înmatriculați la forma de învățământ de zi, din ciclurile licență și masterat, integraliști (studenții care au promovat la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare), în vârstă de până la 35 ani. Pentru studenții din anul I se va lua în considerare media semestrului I.

 

Tabelul cu cereri depuse, cu cereri aprobate și Repartizarea locurilor pe facultăți și serii se găsesc în Campus.