Printati aceasta pagina

Optionale

Stabilirea listelor de studenți pentru cursurile opționale se va face în funcție de preferințe și de media notelor obținute în anul academic anterior. Pentru studenții din anul întâi contează  media de admitere.

Disciplinelor din pachetul opțional le sunt repartizate un număr egal de locuri.

Studentul își stabilește pentru fiecare disciplină, din cadrul fiecărui pachet opțional, gradul de preferință, începând cu ”1” pentru preferința cea mai ridicată, urmată de ”2” și, eventual, ”3”  pentru preferințele mai scăzute.

La cursul unde au optat mai mulți studenți decât numărul de locuri alocate, repartizarea se face în funcție de media anului anterior. De exemplu, dacă un student are media generală 7.50 și sunt colegi cu media mai mare de 7.50, care au ales aceeași disciplina X cu preferința 1 și au ocupat toate locurile alocate disciplinei X, atunci studentului i se va repartiza automat disciplina Y cu preferința aleasă 2.

Cursurile repartizate studenților în funcție de preferințele și de media anului anterior ale acestora devin obligatorii.

Profesorul titular poate accepta (pe baza cererilor depuse de studenți la secretariat) la curs si alți studenți decât cei înscrişi pe site, dar statutul acestui curs, in acest caz, va fi facultativ, iar creditele pentru acest curs sunt în afara celor pe care studentii trebuie să le obțină obligatoriu.

ATENȚIE! Nu contează rapiditatea înscrierii, ci media dumneavoastră! Prelucrarea preferințelor și repartizarea disciplinelor opționale se va realiza după terminarea perioadei de înscriere.

NOU!

Repartizarea studenților de la forma de învățământ universitar zi 2023-2024, semestrul 2, pe discipline opționale:

Specializarea Comunicare și Relații Publice: anul II (opțional1)anul II (opțional2)anul III (opțional1)anul III (opțional2)

Specializarea Publicitate: anul I,  anul III 

Specializarea Comunicare și Media Emergente:  anul II , anul III