Printati aceasta pagina

Discurs şi adresare publică

Programul postuniversitar „Discurs şi adresare publică (Public Speaking)” se adresează specialiştilor aflaţi în poziţie de top şi middle management, specialiştilor din industria de comunicare, din consultanţă, vânzări, coaching care consideră oportună aprofundarea, la nivel de formare de abilităţi, a practicilor de Public Speaking. Programul îmbină o componentă teoretică aplicată cu o componentă formativă substanţială, propunând cursuri de:

  • Fundamente ale Public Speaking
  • Psiho-sociologia persuasiunii
  • Argumentare şi dezbatere în contexte de Public Speaking
  • Registre stilistice în adresarea publică
  • Studii de caz în genuri retorice (modul practic)
  • Performarea discursului (modul practic)