Printati aceasta pagina

Masterat Comunicare Managerială și Resurse Umane IFR

Consultaţi descrierea programului de Masterat în Comunicare Managerială și Resurse Umane.

Admiterea la Masteratul în Comunicare Managerială și Resurse Umane (IFR)

 

Bibliografie orientativă:
 

Avram, Eugen, Cooper, Cary, Psihologie organizaţional-managerială. Tendinţe actuale, Editura Polirom, Iaşi, 2008.
Manolescu, Aurel, Managementul resurselor umane, ediţia a 3-a, Editura Economică, Bucureşti, 2001.
Zlate, Mielu, Tratat de psihologie organizaţional-managerială, Vol. II, Editura Polirom, Iaşi, 2007.

Persoană de contact

Lector univ. dr. Carmen Novac, carmen.novac@comunicare.ro