Printati aceasta pagina

Masterat Comunicare Politică. Marketing Politic și Electoral

Consultaţi descrierea programului de Masterat în Comunicare Politică. Marketing Politic și Electoral.

Admiterea la Masteratul în Comunicare Politică

Perioada de înscriere: 16-21 iulie a.c.

Perioada de susţinere a interviului:  23-25 iulie a.c. conform unei planificări care va fi anunţată pe 22 iulie a.c. la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro.

Proba de concurs

Examenul la Masteratul în Comunicare Politică. Marketing Politic şi Electoral constă în susţinerea unui interviu, pornind de la scrisoarea de motivaţie, care va avea între 750 şi 1000 de cuvinte. În cadrul scrisorii, candidaţii vor expune motivaţia care stă la baza alegerii acestui masterat şi vor propune o temă de discuţie care să utilizeze, pe scurt, argumente din bibliografia orientativă indicată mai jos. 

Bibliografie orientativă

Balaban, D. C., Mucundorfeanu, M., Iancu, I. (2014). Framing Obama’s Re-election. A Comparative Analysis of German, French and Romanian Media Coverage. Revista Română de Comunicare şi Relaţii Publice, (2), 75-105.

Beciu, C. (2011). Sociologia comunicării şi a spaţiului public. Iași: Polirom.

Corbu, N., Boţan, M. (2011). Telepreşedinţii. Bucureşti: comunicare.ro.

Negrea-Busuioc, E. (2016). ‘Of the People or for the People’? An Analysis of Populist Discourse in the 2014 European Parliament Elections in Romania. Revista Română de Comunicare şi Relaţii Publice, 18(2), 39-53. 

Mancini, P. (2013). Media fragmentation, party system, and democracy. The International Journal of Press/Politics, 18(1), 43-60.

Surse web: www.campaignsandelections.comwww.infopolitic.ro; www.machiavelli.ro

Persoane de contact

Conf. univ. dr. Dorina Guțu, dorina.gutu@comunicare.ro
Asist. univ. dr. Florenţa Toader, florenta.toader@comunicare.ro