Printati aceasta pagina

Studenți FCRP


 

Programul Erasmus+ oferă studenților posibilitatea de a studia unul sau două semestre în cadrul unei universități partenere și de a face un stagiu de practică. Mobilitățile de studiu pot dura între 3 și 12 luni, iar stagiile de practică între 2 și 12 luni.

Pentru a beneficia de o mobilitate Erasmus+, studenții trebuie să participe la selecție și să fie declaraţi admişi pe unul din locurile disponibile. Concursul Erasmus+ de derulează la începutul semestrului al II-lea al fiecărui an universitar, urmând ca mobilitățile de studiu să să desfăşoare în anul academic următor, fie în primul sau al doilea semestru, fie pentru un an universitar întreg. Studenţii care pleacă în mobilitate de studiu pentru un semestru, pot solicita prelungirea acestuia pentru încă un semestru, urmând procedurile de acordare a prelungilor. Mobilitățile de practică se vor derula în cadrul aceluiași an universitar.

O nouă selecție pentru mobilități de practică (SMP) va avea loc începând cu octombrie/noiembrie 2017. Pentru mobilitățile de studiu (SMS) selecția va fi organizată în martie/aprilie 2018. Verificați periodic site-ul pentru informații actualizate.

MOBILITĂȚI DE STUDIU                                                STAGII DE PRACTICĂ