Printati aceasta pagina

ADMITERE

ATENȚIE! O nouă etapă de admitere la MASTERATE IF și IFR - 9-14 septembie 2019 - click aici.

Facultatea de Comunicare și Relații Publice organizează concurs de admitere pentru:

- Studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă (IF), locuri finanţate de la bugetul de stat şi locuri cu taxă, cu durata de 3 ani:

            1. Specializarea Comunicare şi Relaţii Publice

            2. Specializarea Publicitate

            3. Specializarea Comunicare și Media Emergente (cu predare în limba engleză).

- Studii universitare de masterat, învăţământ cu frecvenţă (IF), cu diferite specializări, cu predare în limba română și în limba engleză, locuri finanţate de la bugetul de stat şi locuri cu taxă, cu durata de 2 ani.

- Studii universitare de masterat, învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR), cu diferite specializări, cu predare în limba română, locuri cu taxă, cu durata de 2 ani.

- Studii postuniversitare de formare şi dezvoltare continuă (IF), pe durata a 136 ore didactice:

  1. Comunicare în domeniul sănătăţii
  2. Discurs şi adresare publică (Public Speaking).

- Studii universitare de doctorat, învăţământ cu frecvenţă (IF), locuri finanţate de la bugetul de stat şi locuri cu taxă, cu durata de 3 ani.

Calendarul admiterii 2019 este următorul: 

Pentru studii universitare de licență, înscrierea candidaților la concursul de admitere se face în perioada 15-19 iulie 2019. Proba de concurs va avea loc în data de 21 iulie 2019, pentru specializările Comunicare și Relații Publice, Publicitate și Comunicare și Media Emergente (în limba engleză).

La concursul de admitere pot participa absolvenţii de liceu cu diplomă de Bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta), cetăţeni ai României. Media minimă de admitere este 5 (cinci). Absolvenţii cu diplomă de licenţă pot urma o a doua specializare, la studiile universitare de licenţă, numai prin concurs de admitere.

Mai multe detalii despre concursul de admitere la studii universitare de licență se pot consulta aici.

Pentru studii universitare de masterat, forma cu frecvență (IF), înscrierea candidaților la concursul de admitere (depunerea dosarului de admitere) se face în perioada 22-27 iulie 2019, iar susținerea interviurilor pe bază de scrisoare de motivație sau prezentare în format PowerPoint (vezi cerinţele pentru fiecare masterat) se desfășoară în perioada 29-30 iulie 2019.

Mai multe detalii despre concursul de admitere la studii universitare de masterat, forma cu frecvență (IF)  se pot consulta aici.

Pentru studii  universitare de masterat cu frecvență redusă (IFR), perioada de înscriere (depunerea dosarului de admitere și a scrisorii de motivație) este între 22-27 iulie 2019. Dosarele de înscriere pot fi trimise și prin poștă, data poștei fiind cel mai târziu 27 iulie 2019. Afişarea rezultatelor concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia de admitere va avea loc în data de 30 iulie 2019, după ora 21.00.

Mai multe detalii despre concursul de admitere la studii  universitare de masterat cu frecvență redusă (IFR), se pot consulta aici.

Mai multe detalii despre concursul de admitere la studii postuniversitare, se pot consulta aici.

Pentru studii universitare de doctorat, concursul de admitere se desfășoară în septembrie 2019. Informații actualizate se pot consulta aici sau pe site-ul Școlii Doctorale.