Printati aceasta pagina

Licenţă

Licență în Comunicare și Relații Publice | Licență în Publicitate

FCRP este printre puţinele facultăţi din ţară care oferă specializare în Comunicare şi Relaţii Publice la toate cele trei cicluri de studii universitare, respectiv licenţă, masterat şi doctorat. 

Studiile universitare de licenţă se adresează absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat şi celor care doresc să urmeze o a doua specializare după ce au obţinut deja o licenţă. Diploma obţinută după promovarea examenului de licenţă este diplomă de stat, recunoscută oficial. Diploma de licenţă acordată de Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice permite profesarea în următoarele domenii: relaţii publice, publicitate, psihologie, creare de imagine, mass-media, marketing politic şi electoral, comunicare managerială, negocieri comerciale şi politice, analiză politică, gestionarea crizelor, managementul resurselor umane, relaţii publice internaţionale, managementul proiectelor.

Studenţii au posibilitatea de a alege dintre o paletă largă de cursuri opţionale, care le permit să îşi definească direcţia de specializare profesională. Practica de specialitate se desfăşoară timp de două săptămâni, în redacţii ale mass-media, instituţii guvernamentale, agenţii de publicitate şi de relaţii publice, agenţii de marketing şi firme de consultanţă specializate în promovarea imaginii . Perioada de practică familiarizeză studenţii cu cerinţele viitoarei profesii.

FCRP oferă posibilitatea absolvenților de liceu să beneficieze  de două programe de studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă (zi), cu locuri finanţate de la bugetul de stat şi cu locuri cu taxă, cu durata de 3 ani:

Specializarea Comunicare şi Relaţii Publice a fost acreditată prin HG 916 din 11.08.2005, hotărâre publicată în Monitorul Oficial nr. 766 din 23.08.2005. Specializarea Publicitate a fost autorizată conform HG 749 din 24.06.2009, hotărâre publicată în Monitorul Oficial nr. 465 din 06.07.2009.