Printati aceasta pagina

Specializarea Publicitate

Specializarea Publicitate a fost autorizată conform HG 749 din 24.06.2009, hotărâre publicată în Monitorul Oficial nr. 465 din 06.07.2009.

Studenții care au optat pentru această specializare studiază discipline obligatorii precum: Tehnici şi strategii de relaţii publice, Tehnici de redactare în publicitate, Managementul agenţiilor de publicitate, Comportamentul consumatorului şi comunicare persuasivă, Marketing internaţional, Semiotică, Teorii ale limbajului, Campanii de publicitate, Cultură şi comunicare, Planificarea în publicitate, Creaţie publicitară, Publicitate în media tipărite, Publicitate în media audio-vizuale, Publicitate în media digitale, Retorică publicitară.

Discipline opționale

Facultatea de Comunicare și Relații Publice oferă tuturor studenţilor posibilitatea de a-și completa și aprofunda domenii specifice de interes și prin alegerea unor discipline opţionale, care să permită definireaîn mod cât mai corect și concret a direcţiilor individuale de specializare.

Practica de specialitate

Prin parteneriatele și acordurile de colaborare dezvoltate în mod constant cu instituții și companii de prestigiu din diverse domenii profesionale, Facultatea de Comunicare și Relații Publice oferă tuturor studenților posibilitatea să desfăşoare stagii de practică profesională pentru a aprofunda cunoștințe teoretice și a exersa capacități și abilități specifice de comunicare, relații publice și publicitate. Studenții pot alege să își desfășoare stagiile individuale de practică în:

  • agenţii de publicitate, sectorul corporatist privat sau nonprofit, firme de consultanţă;
  • firme și agenții de marketing, departamente de marketing ale companiilor autohtone sau multinaționale;
  • ONG-uri.

Perspective profesionale

Absolvenții specializării Publicitate din cadrul Facultății de Comunicare şi Relaţii Publice au la dispoziție o paletă largă de domenii în care pot profesa precum: publicitate, social media, marketing, managementul proiectelor etc.
Absolvenţii Facultăţii de Comunicare și Relaţii Publice sunt pregătiţi pentru a deveni:

• Brand manageri și directori de produs, consultanţi de marketing și comunicare electorală, specialiști și consultanţi în resurse umane și traineri;
• Specialiști în publicitate (account manager, account planner, copywriter, media planner, social media expert, etc.), specialiști și consultanţi de marketing strategic și operațional;

Diploma obţinută după promovarea examenului de licenţă este diplomă de stat, recunoscută oficial.