Printati aceasta pagina

Stagii de practică

07.12.2016 - Au fost afisate rezultatele selecției de dosare. Depunerea dosarelor și procesul de selecție continuă, în limita fondurilor disponibile.

Studenții și absolvenții FCRP pot beneficia de un stagiu de practică prin intermediul programului Erasmus+. Studenții sunt încurajați să-și găsească singuri un loc de practică într-o țară participantă la programul Erasmus+ și să aplice pentru finanțare.

Mobilitățile se desfășoară pe tot parcursul anului universitar; studenții și absolvenții se pot înscrie la concurs ținând cont de termenele administrative pe care trebuie să le respecte și de faptul că granturile se acordă în limita fondurilor disponibile.

Stagiile de practică Erasmus+ sunt finanţate cu granturi între 650 şi 700 euro/lună. 

Dosarul de înscriere la selecție cuprinde:

1. Formularul de înscriere (se descarcă aici).

2. Curriculum vitae (în limba română);

3. Adeverință cu media ultimului semestru încheiat (pentru absolvenți - foaia matricolă sau adeverință cu media anilor de studiu). Pentru a se putea înscrie la selecție și pentru a pleca în mobilitate studenții trebuie să nu aibă restanțe.

4. O scrisoare de motivație (cel mult o pagină, în limba engleză, redactată cu TNR, 12, justify; Scrisoarea trebuie să răspundă la întrebarea: De ce îmi doresc o mobilitate de practică la ......).

5. Acceptul organizației în care se va desfășura stagiul de practică.

Dosarele pentru stagii de practică se pot depune în perioada 08.11.2016-01.06.2016.
Pentru detalii despre dosarul complet, condiții de înscriere și participare - consultați anunuțul.