Printati aceasta pagina

Masterat Publicitate

Consultaţi descrierea programului de Masterat în Publicitate.

Admiterea la Masteratul în Publicitate

Perioada de înscriere: 16-21 iulie a.c.

Perioada de susţinere a prezentării: 23-25 iulie a.c. conform unei planificări care va fi anunţată pe 22 iulie a.c. la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro.

Proba de concurs

Examenul la Masteratul în Publicitate constă în susţinerea unei prezentări în format PowerPoint. Prezentarea va aborda una din temele indicate (Teme pentru prezentare) şi va respecta următoarele cerinţe:

1. Structură generală:
<Slide de gardă> MASTERAT <Publicitate> <Numele candidatei/ului> <Titlul prezentării>
<Slide 1> Cuprins/ Agenda
<Slide 2> Introducere şi motivaţia alegerii temei
<Slide-uri 3-n> Secţiune teoretică (definirea conceptelor, categorisiri, menţionarea principalelor teorii și modele utilizate, cu referinţe)
<Slide-uri 9–n> Secţiune aplicativă (prezentarea unor studii de caz, cercetări, exemple personale, date empirice etc.)
<Slide final> Bibliografie

2. Dimensiuni: minimum 10 - maximum 15 slide-uri.

3. Formatare: Times New Roman, mărime 18, distanţare (line spacing) 1, diacritice.

4. Bibliografia: pentru realizarea acestei prezentări se vor folosi minimum 3 surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri etc.). 

Prezentarea în format PowerPoint (.ppt) va fi predată în perioada de înscriere, în două exemplare tipărite, odată cu depunerea dosarului de înscriere. În ziua admiterii, candidaţii vor aduce prezentarea în format electronic (stick USB). Aceasta va fi susţinută în faţa comisiei de examen, în perioada precizată mai sus. Candidaţii vor respecta programarea anunţată la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro.

Teme pentru prezentare

1.  Tehnici creative utilizate în reclame.

2.  Apelul la umor/ mituri/ stereotipuri/ emoții/ stimuli senzoriali în publicitate.

3. Tendințe în comportamentul de consum al consumatorului român (pentru o anumită categorie de public-țintă și/ sau pentru o anumită categorie de produse/ servicii).

4. Utilizarea social media în publicitate. 

5. Schițarea unei campanii de publicitate pentru un brand care există în prezent pe piața autohtonă.

Temele sunt orientative. În cazul temelor care au prevăzute și sub-teme, candidații pot trata una sau mai multe subteme relaționate, la alegere.

 

Bibliografie orientativă

Arens, William F., Weigold, Michael F., Arens, Christian, Contemporary Advertising, McGraw Hill, New York, 2009.

Balaban, Delia Cristina, Publicitatea. De la planificarea strategică la implementarea media, Editura Polirom, Iaşi, 2009

Iliescu, Dragoș, Petre, Dan, Psihologia consumatorului, Editura comunicare.ro, București, 2010.

Kotler, Philip, Kartajaya, Hermawan, Setiawan, Iwan, Marketing 3.0: de la produs la consumator şi la spiritul uman, Editura Publica, Bucureşti, 2010.

Moraru, Mădălina, Poveștile publicitare. De la inspirație la strategie, Editura Tritonic, București, 2015.

Surse web:
www.iaa.ro; www.iqads.rowww.smark.ro

Notă: Bibliografia are caracter orientativ. În pregătirea prezentării PowerPoint, candidaţii sunt încurajaţi să studieze şi alte surse bibliografice. Candidații preînscriși (a se vedea secțiunea Preînscriere din broșură) pot beneficia de îndrumare în vederea accesării surselor bibliografice necesare pentru pregătirea admiterii.

Persoana de contact

Conf. univ. dr. Cristina Leovaridis, cristina.leovaridis@comunicare.ro