Printati aceasta pagina

Masterat Publicitate

Consultaţi descrierea programului de Masterat în Publicitate.

Admiterea la Masteratul în Publicitate

Proba de concurs

Examenul constă în susţinerea unei prezentări în format PowerPoint. Prezentarea în format PowerPoint va aborda una dintre temele indicate (Teme pentru prezentare) şi va respecta următoarele cerinţe:

1.    Structură generală:

<Slide de gardă> MASTERAT <titlu masterat> <Numele candidatei/ului> <Titlul prezentării>

<Slide 1> Cuprins/Agenda

<Slide 2> Introducere și motivația alegerii temei

<Slide-uri 3-8> Secțiune teoretică (definirea conceptelor, categorisiri, menționarea principalelor teorii și modele utilizate, cu referințe)

<Slide-uri 9–14> Secțiune aplicativă (prezentarea unor studii de caz, cercetări, exemple personale, date empirice etc.)

<Slide final> Bibliografie

2.    Formatare: Times New Roman, mărime 18, distanţare (line spacing) 1, diacritice.

3.    Dimensiuni: minimum 10 - maximum 15 slide-uri.

4.    Bibliografia: pentru realizarea acestei prezentări, se vor folosi minimum 3 surse    bibliografice (cărţi, articole, site-uri etc.).

Prezentarea în format PowerPoint (.ppt) va fi predată în perioada de înscriere, în două exemplare tipărite, odată cu depunerea dosarului de înscriere. În ziua admiterii, candidaţii vor aduce prezentarea în format electronic (stick USB). Aceasta va fi susţinută în faţa comisiei de examen, în perioada precizată mai sus. Candidaţii vor respecta programarea anunţată la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro.

Teme pentru prezentare

1. Tehnici creative utilizate în diferitele componente ale reclamei;

2. Apelul la elemente mitice/ sociale/ umor/ stimuli senzoriali/ celebrități/ stereotipuri în reclame;

3. Caracteristici ale comportamentului de consum al consumatorului român (pentru o anumită categorie de public-țintă și/ sau pentru o anumită categorie de produse/ servicii);

4. Tendințe în publicitatea online;

5. Schițarea unei campanii de publicitate pentru un brand care există în prezent pe piața autohtonă.

Temele sunt orientative. În cazul temelor care au prevăzute și subteme, candidații pot trata una sau mai multe subteme relaționate, la alegere.  

Bibliografie orientativă

Balaban, D.C. (2009). Publicitatea. De la planificarea strategică la implementarea media. Iaşi: Polirom.

Bartel Sheehan,  K. (2014). Controversies in Contemporary Advertising. Thousand Oaks: Sage Publications.

Bernbach, W., Burnett, L., Gribbin, G., Ogilvy, D., Reeves, R. & Higgins, D. (2013). Cum se scrie în publicitate. București: Humanitas.

Chelcea, S. (2016). Psihosociologie aplicată: Publicitatea. Iași: Polirom.

Ogilvy, D. (2009). Confesiunile unui om de publicitate. București: Humanitas.

Tapscott, D. (2011). Crescuți digital. Genereția Net îți schimbă lumea. București: Publica.

Persoana de contact

Conf. univ. dr. Cristina Leovaridis, cristina.leovaridis@comunicare.ro

NOU!

Pentru admiterea la studii universitare de masterat 2020-2021, candidații care doresc să se înscrie la mai multe masterate vor depune UN SINGUR DOSAR şi vor susţine UN SINGUR INTERVIU, pentru prima opțiune.  Interviul se va desfășura pornind de la o scrisoare de motivație sau de la o prezentare în format Power Point, în funcție de specificul masteratului (a se vedea instrucțiunile de la fiecare masterat în parte). Candidații pot opta pe fișa de înscriere pentru cel mult patru masterate, în varianta fără taxă/cu taxă. Dosarul va include proba de concurs corespunzătoare primei opțiuni (scrisoare de motivație/prezentare Power Point).

Ocuparea locurilor se realizează în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la concursul de admitere, pe baza primei opţiuni. În situaţia în care candidatul formulează şi altă opţiune, aceasta poate fi valorificată doar atunci când rămân locuri neocupate. Un candidat poate fi declarat admis pe locurile finanţate de la buget (fără taxă) doar la o singură specializare.

IMPORTANT!

Facilităţi pentru absolvenţii SNSPA/ FCRP:

-          Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, absolvenţii SNSPA vor beneficia de scutirea de la plata taxei de înscriere;

-          Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, absolvenţii FCRP vor depune doar cererea-tip de înscriere, adeverinţa de licenţă, CV-ul şi prezentarea în format PowerPoint (.ppt) sau scrisoarea de motivaţie, în funcţie de masteratul la care susţin admiterea.