Printati aceasta pagina

Masterat Comunicare și Publicitate (EN)

Consultaţi descrierea programului de Masterat în Comunicare și Publicitate.

Admiterea la Masteratul în Comunicare și Publicitate (EN)

Proba de concurs 

Examenul constă în susţinerea unui interviu, pornind de la scrisoarea de motivaţie, care va fi redactată în limba engleză și va avea între 750 şi 1000 de cuvinte. În cadrul scrisorii, candidaţii vor expune motivaţia care stă la baza alegerii acestui masterat şi vor propune o temă de discuţie care să utilizeze, pe scurt, argumente din bibliografia orientativă indicată mai jos. 

Bibliografie orientativă

Berger, A. A. (2017). Applied Discourse Analysis: Popular Culture, Media, and Everyday Life. New York: Palgrave Macmillan

Heath, J. & Potter, A. (2004). The Rebel Sell: Why the culture can't be jammed. New York: HarperCollins.

Lovink, G. (2012). Networks without a Cause. A critique of social media. London: Polity

Persoană de contact:

Asist. univ. dr. Florența Toader, florenta.toader@comunicare.ro

Pentru masteratele cu predare în limba engleză interviul se va desfășura în limba engleză. Evaluarea competenţelor de limba engleză se va realiza în timpul interviului. Candidaţii vor primi calificativul admis/respins pentru proba de competență lingvistică.

În cazul în care candidatul susține proba de concurs la un masterat cu predare în limba română, dar ajunge să ocupe un loc la un masterat cu predare în limba engleză, candidatul va susține un interviu în limba engleză, pe teme academice, care se notează cu admis/respins. 

NOU!

Pentru admiterea la studii universitare de masterat 2020-2021, candidații care doresc să se înscrie la mai multe masterate vor depune UN SINGUR DOSAR şi vor susţine UN SINGUR INTERVIU, pentru prima opțiune.  Interviul se va desfășura pornind de la o scrisoare de motivație sau de la o prezentare în format Power Point, în funcție de specificul masteratului (a se vedea instrucțiunile de la fiecare masterat în parte). Candidații pot opta pe fișa de înscriere pentru cel mult patru masterate, în varianta fără taxă/cu taxă. Dosarul va include proba de concurs corespunzătoare primei opțiuni (scrisoare de motivație/prezentare Power Point).

Ocuparea locurilor se realizează în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la concursul de admitere, pe baza primei opţiuni. În situaţia în care candidatul formulează şi altă opţiune, aceasta poate fi valorificată doar atunci când rămân locuri neocupate. Un candidat poate fi declarat admis pe locurile finanţate de la buget (fără taxă) doar la o singură specializare.

IMPORTANT!

Facilităţi pentru absolvenţii SNSPA/ FCRP:

-          Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, absolvenţii SNSPA vor beneficia de scutirea de la plata taxei de înscriere;

-          Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, absolvenţii FCRP vor depune doar cererea-tip de înscriere, adeverinţa de licenţă, CV-ul şi prezentarea în format PowerPoint (.ppt) sau scrisoarea de motivaţie, în funcţie de masteratul la care susţin admiterea.