Printati aceasta pagina

Masterat Comunicare și Publicitate (EN)

Consultaţi descrierea programului de Masterat în Comunicare și Publicitate.

Admiterea la Masteratul în Comunicare și Publicitate (EN)

Perioada de înscriere: 17-22 iulie a.c.

Perioada de susţinere a prezentării: 24-26 iulie a.c. conform unei planificări care va fi anunţată pe 23 iulie a.c. la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro.

Proba de concurs

Examenul la Masteratul Communication and Advertising constă în susţinerea unei prezentări în format PowerPoint. Prezentarea va fi redactată în limba engleză, va aborda una din temele indicate (Teme pentru prezentare) şi va respecta următoarele cerinţe:

1.Structură generală:
<Slide de gardă> MASTERAT <titlu masterat> <Numele candidatei/ului> <Titlul prezentării>
<Slide 1> Cuprins/Agenda
<Slide 2> Introducere: prezentarea relevanţei cazului, anunţarea perspectivei de analiză şi anticiparea concluziilor
<Slide-uri 3-6> Construirea unei perspective de analiză: încadrare teoretică, aparat conceptual, problematizări, întrebări de cercetare
<Slide-uri 7-8> Documentarea cazului: prezentarea informaţiilor factuale despre caz, relevante pentru perspectiva de analiză aleasă
<Slide-uri 9-12> Analiza cazului 
<Slide 13> Concluzii 
<Slide 14> Bibliografie 
2. Dimensiuni: minimum 10 - maximum 15 slide-uri.
3. Formatare: Times New Roman, mărime 18, distanţare (line spacing) 1.
4. Bibliografia: pentru realizarea acestei prezentări, se vor folosi minimum 3 surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri etc.). 

Prezentarea în format PowerPoint (.ppt) va fi predată în perioada de înscriere, în două exemplare tipărite, odată cu depunerea dosarului de înscriere. În ziua admiterii, candidaţii vor aduce prezentarea în format electronic (stick USB). Aceasta va fi susţinută în faţa comisiei de examen, în perioada precizată mai sus. Candidaţii vor respecta programarea anunţată la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro.

Teme pentru prezentare

1. Publicitatea şi cauzele umanitare. Specificul persuasiv al campaniilor sociale

2. Memorie și generație: practici ale memoriei 

3. New-media şi facilitarea coordonării acţiunilor comune

4. Cultură populară și cultură de consum

5. Cinematografie, identități și performarea rolului social

Temele sunt orientative. În cazul temelor care au prevăzute și sub-teme, candidații pot trata una sau mai multe subteme relaționate, la alegere.

Bibliografie orientativă

Hepp, A. (2012). Mediatization and the ‘molding force’ of the media. Communications, 37, 1-28.
Hirsch, M. (2008). The generation of postmemory. Poetics today, 29(1), 103-128.
Kennedy, D. (2009). Selling the distant other: Humanitarianism and imagery - Ethical dilemmas of humanitarian action. The Journal of Humanitarian Assistance, 28, 1-25.
Landsberg, A. (2009). Memory, empathy, and the politics of identification. International Journal of Politics, Culture, and Society IJPS, 22(2), 221-229.
Schiermer, B. (2014). Late-modern hipsters. New tendencies in popular culture. Acta Sociologica, 57(2), 167-181.
Vestergaard, A. (2013). Humanitarian appeal and the paradox of power. Critical Discourse Studies, 10(4), 444-467.

Notă: Bibliografia are caracter orientativ. În elaborarea prezentării, candidaţii sunt încurajaţi să studieze şi alte surse bibliografice. Candidații preînscriși (a se vedea secțiunea Preînscriere din broșură) pot beneficia de îndrumare în vederea accesării surselor bibliografice necesare pentru pregătirea admiterii.

Evaluarea competenţelor de limba engleză se va realiza în timpul prezentării. Candidaţii vor primi calificativul admis/respins.

Persoană de contact

Conf. univ. dr. Mălina Ciocea, malina.ciocea@comunicare.ro