Printati aceasta pagina

Masterat Comunicare și Publicitate (EN)

Consultaţi descrierea programului de Masterat în Comunicare și Publicitate.

Admiterea la Masteratul în Comunicare și Publicitate (EN)

Perioada de înscriere: 16-21 iulie a.c.

Perioada de susţinere a prezentării: 23-25 iulie a.c. conform unei planificări care va fi anunţată pe 22 iulie a.c. la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro.

Proba de concurs

Examenul la Masteratul Communication and Advertising constă în susţinerea unui interviu pornind de la scrisoarea de motivaţie, care va avea între 750 şi 1000 de cuvinte. În cadrul scrisorii, candidaţii vor expune motivaţia care stă la baza alegerii acestui masterat şi vor propune o temă de discuţie care să utilizeze, pe scurt, argumente din bibliografia orientativă indicată mai jos. Scrisoarea de motivaţie va fi redactată în limba engleză.

Bibliografie orientativă

Berger, Arthur Asa, (2017). Applied Discourse Analysis: Popular Culture, Media, and Everyday Life. New York: Palgrave Macmillan
Heath, Joseph and Potter, Andrew, (2004). The Rebel Sell: Why the culture can't be jammed. New York: HarperCollins.
Lovink, Geert, (2012). Networks without a Cause. A critique of social media. London: Polity

Evaluarea competenţelor de limba engleză se va realiza în timpul prezentării. Candidaţii vor primi calificativul admis/respins.

Persoană de contact
Conf. univ. dr. Mălina Ciocea, malina.ciocea@comunicare.ro