Printati aceasta pagina

Masterat Comunicare și Relații Publice IFR

Consultaţi descrierea programului de Masterat în Comunicare și Relații Publice.

Admiterea la Masteratul în Comunicare și Relații Publice (IFR)

Bibliografie orientativă

Chiciudean, Ion, David, George, Managementul comunicării în situaţii de criză, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2011.
Iacob, Dumitru, Cismaru, Diana-Maria, Pricopie, Remus, Relaţiile publice – coeziune şi eficienţă prin comunicare, Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2011.

Persoană de contact

Prof. univ. dr. Diana-Maria Cismaru, diana.cismaru@comunicare.ro