Printati aceasta pagina

Taxe

NOU DECIZIA CONSILIULUI FACULTĂŢII DE COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE privind stabilirea ratelor şi termenelor de plată a taxelor de şcolarizare şi alte tipuri de taxe aferente anului universitar 2020-2021, click aici.

Taxele de şcolarizare şi alte tipuri de taxe se achită în conformitate cu Hotărârea Senatului nr. 26/23.04.2019 şi  Decizia Consiliului Facultăţii nr. 302 /13.05.2019. 

Pentru vizualizarea taxelor de şcolarizare aferente anului universitar 2019-2020, click aici.

Decizia CFCRP 350/21.10.2019 privind programarea examenelor pentru studentii din anul al III-lea (licenta), respectiv din anul al II-lea (masterat) [click aici]

Decizia CFCRP 351/21.10.2019 privind neplata/plata cu întârziere a taxei de școlaritate [click aici]

Decizia Consiliului FCRP nr. 352/21.10.2019 privind obligativitatea feed-back-ului profesorului la evaluarea lucrărilor și la rezultatele obținute de studenți la examenele scrise [click aici]

 

Conturile Facultății de Comunicare și Relații Publice deschise la BRD sunt:

Taxe învățământ ZI
RO23BRDE445SV95462244450

Taxe învățământ ID şi IFR
RO08BRDE445SV13004784450

 

Modalităţi de plată a taxelor

Plata taxelor se face în numerar la orice sucursală BRD din ţară sau prin transfer bancar în conturile facultății deschise la BRD.

Este obligatorie completarea în secţiunea DETALII a numelui şi CNP-ului studentului pentru care se efectuează plata.

La plata taxei de restanţă/reexaminare se va specifica anul de studiu în care se află disciplina pentru care se suţine examenul.

Pentru completarea ordinelor de plată vă rugăm să aveţi în vedere următoarele informaţii financiare:

Nume beneficiar- SNSPA

Bancă beneficiar  -  BRD  sucursala Victoria  Bucureşti

CUI  beneficiar - 9510194


Plăţile foştilor studenţi de la forma de învăţământ Online se vor efectua în contul pentru Taxe învățământ ID şi IFR.

 

Mergeți la [Regulamente/Contracte studii].