Printati aceasta pagina

Masterat Comunicare Politică. Marketing Politic și Electoral

Consultaţi pagina de admitere: Masterat Comunicare Politică. Marketing Politic și Electoral.

La Masteratul de Comunicare Politică (cu denumirea completă Masterat în Comunicare Politică. Marketing Politic și Electoral) construim o comunitate formată din studenți pasionați de comunicare politică și profesioniști din domeniu.
Consolidarea acestei comunități este rezultatul muncii de echipă a profesorilor (buni teoreticieni și practicieni bine-cunoscuți in spațiul public din România – Bogdan Teodorescu, Dumitru Borțun, Florin Abraham ș.a), studenților și absolvenților noștri. Lor li se adaugă invitații speciali – jurnaliști, consilieri politici, politicieni etc., unii dintre ei foști studenți ai masteralului, care acceptă să împărtășească insight-uri valoroase despre domeniul comunicării politice din România.
Masteratul Politic se adresează pasionaților de comunicare politică și marketing politic și electoral care doresc să facă din pasiunea lor o profesie. Acestora le răspundem cu un program de studii bazat pe parteneriat și colaborare, care încurajează abordările profesioniste și echidistante, creativitatea și spiritul de inițiativă.
La concursul de admitere se pot înscrie candidații cu diplomă de licență sau diplomă echivalentă cu aceasta, indiferent de specializare și de anul absolvirii.

Posibilitățile de angajare după absolvirea masteratului: ca urmare a caracterului interdisciplinar al cursurilor, adaptate la cerințele actuale de pe piața de comunicare din România, absolvenții Masteratului Politic lucrează în prezent ca:
• jurnaliști în agenții de presă sau instituții media;
• consultanți politici în firme de consultanță sau ca freelanceri;
• consilieri în instituții publice (ministere, cabinete de parlamentar etc.);
• specialiști în comunicare în agenții de relații publice sau ONG-uri;
• specialiști în marketing online;
• teoreticieni în mediul academic.

Profilul Masteratului Politic îmbină planul profesional și cel de cercetare. Pentru că domeniul comunicării politice este unul relativ tânăr în România, obiectivul nostru este de a pregăti deopotrivă buni teoreticieni și practicieni, care să adapteze teoriile fundamentale de comunicare politică din spațiul american și vest-european la contextul românesc și care să identifice soluții de comunicare adaptate pieței de comunicare politică din România.
Prin urmare, studenții noștri sunt pregătiți ca buni profesioniști în domeniu, dar sunt încurajați și susținuți în derularea unor cercetări și analize proprii, care pot fi publicate în reviste de profil, în volume colective sau cu care pot participa la conferințe naționale și internaționale.
Astfel, comunitatea specialiștilor în comunicare politică din România se consolidează, prin identificarea elementelor și a soluțiilor de comunicare politică specifice mediului românesc.
Disciplinele studiate la Masteratul Politic confirmă abordarea interdisciplinară a programei de studiu, ce oglindește îndeaproape cerințele actuale ale pieței de comunicare politică din România. Astfel, în primul an de studii, studenților li se oferă cadrul teoretic, care să le permită familiarizarea și înțelegerea fenomenului comunicării politice de astăzi în România și în spațiul american și vest-european.

Disciplinele studiate sunt următoarele: Psihologie socială (lector univ. dr. Alina Duduciuc), Mass-media și societatea (prof. univ. dr. Paul Dobrescu), Imaginea liderilor și instituțiilor (prof. univ. dr. Nicolae Frigioiu), Comunicare politică (asist. univ. dr. Florența Toader), Marketing politic și electoral (asist. univ. dr. Cătălina Grigorași), Comunicare instituțională în UE (lector univ. dr. Florin Abraham), Metode de cercetare în științele comunicării (conf. univ. dr. Valeriu Frunzaru), Patologii și psihopatologii politice (prof. dr. Nicolae Frigioiu/lector dr. Sebastian Fitzek).

În cel de-al doilea an de studii, disciplinele studiate au un caracter practic mai accentuat și aprofundează arii specifice ale comunicării politice:  Comunicare instituțională în Uniunea Europeană (lector univ. dr. Florin Abraham) Analiza discursului public (prof. univ. dr. Dumitru Borţun), Sociologie politică; Relații publice în mediul online (prof. univ. dr. Diana-Maria Cismaru); Managementul comunicării de criză (prof univ. dr. Ion Chiciudean); Analiza imaginii (Conf. univ. dr. Bogdan-Alexandru Halic); Tehnici de redactare a discursului politic (c.d.a drd. Forin Zeru); Practică de specialitate (asist. univ. dr. Florența Toader); Metode și tehnici de elaborare a lucrării de absolvire (asist. univ. dr. Florența Toader).

Proiecte ale masteratului: comunitatea Masteratului Politic se extinde în mediul online pe pagina de Facebook Masterat Politic SNSPAPagina oferă posibilitatea unei comunicări directe, deschise și rapide cu actualii și potențialii studenți ai masteratului. Aici punem în comun informații utile despre admitere, despre traininguri, workshopuri, și alte evenimente utile studenților, recomandări de internshipuri, burse sau joburi, recomandări de lectură.

Absolvenții Masteratului Politic au o reputație profesională recunoscută, și au contribuit de-a lungul timpului și contribuie la consolidarea comunității pasionaților și profesioniștilor în comunicare politică. Iată numai câteva dintre numele cu care ne mândrim:
Oana Marinescu – Managing Director și fondator al OMA Vision.
Alina Dolea – doctor în Științele comunicării în cadrul Școlii doctorale SNSPA.
Adrian Paul Aparaschivei – doctor în Științele comunicării în cadrul Școlii doctorale SNSPA și consultant politic.
Dragoș Smeu – Senior PPC Specialist
Sofia Frunză – Social media girl la GMP PR

Comunitatea noastră devine din ce în ce mai puternică prin valorificarea și punerea în comun a experiențelor profesionale ale celor care o alcătuiesc. Pentru cei interesați să fie parte a acestei comunități, vă așteptăm pe pagina de Facebook Masterat Politic SNSPA, sau ne puteți contacta pe adresa de e-mail mcp@comunicare.ro, unde vă răspundem la toate întrebările despre masterat și examenul de admitere.

Mai multe informații la coordonatorul masteratului, asist. univ. dr. Florenta Toader, florenta.toader@comunicare.ro