Printati aceasta pagina

Valeriu Frunzaru

 


Conferențiar universitar doctor
Prodecan

[email protected]

Descărcați CV [.pdf]

 

______________________________________________________________________________________________________ 

Valeriu Frunzaru este conferențiar și prodecan la Facultatea de Comunicare și Relații Publice, unde predă cursuri și seminarii din anul 2000. Experiența didactică este dublată de experiența în cercetare, domeniile sale de interes fiind ocuparea forței de muncă, educația și valorile sociale (cu accent pe valorile materialiste). A participat la numeroase cercetări pe teme precum accesul și echitatea în învățământul superior, așteptările studenților de la facultate și de la piața muncii sau valorile materialiste și atitudinile studenților față de învățământul vocațional. Valeriu este interesat, cu precădere, de redefinirea rolului universității ca instituție de învățământ orientată către piața muncii și către nevoile comunității, în general. De asemenea, activitatea sa de cercetare include și studierea impactului rețelelor sociale online asupra utilizatorilor, în special impactul acestora asupra studenților.
Valeriu Frunzaru a coordonat sau a fost membru în echipe de cercetare care au realizat studii calitative sau cantitative pentru Banca Mondială, instituții de cercetare a pieței, instituții publice, sindicate sau ONG-uri.

______________________________________________________________________________________________________ 

Cursuri

  • Introducere în sociologie
  • Politici ocupaționale în UE
  • Metode de cercetare în științele sociale
  • Metode de cercetare în comunicare
  • Introducere în statistică