Printati aceasta pagina

Masterat Comunicare Managerială și Resurse Umane

 Masteratul în Comunicare Managerială şi Resurse Umane, învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR), se adresează celor care doresc să devină specialişti în gestionarea resurselor umane și celor care lucrează în structuri de management al resurselor umane şi doresc creşterea nivelului de expertiză.

Discipline studiate

Semestrul I
Managementul strategic al RU. Diagnoza organizaţională – prof. univ. dr. Dragoș Iliescu
Cultură şi comportament organizaţional – prof. univ. dr. Ștefan Stanciu
Managementul personalului – lector univ. dr. Dorina Coldea
Relaţii publice în organizații – prof. univ. dr. Dumitru Iacob

Semestrul II
Managementul strategic al RU. Schimbarea organizaţională – conf. univ. dr. Dan Stănescu
Evaluarea în MRU – lector univ. dr. Carmen Novac
Formarea profesională şi trainingul – lector univ. dr. Camelia Crișan
Metode de cercetare în științele comunicării –conf. univ. dr. Valeriu Frunzaru

Semestrul III
Drept şi legislaţia muncii – conf. univ. dr. Valerică Dabu
Introducere în psihodiagnoză – prof. univ. dr. Mihaela Minulescu
Politici ocupaţionale în UE –conf. univ. dr. Valeriu Frunzaru
Managementul talentului în organizații – prof. univ. dr. Dragoș Iliescu

Semestrul IV
Capital intelectual – prof. univ. dr. Adrian Curaj
Sănătate organizaţională – conf. univ. dr. Dan Stănescu
Recrutarea și selecția de personal – lector univ. dr. Camelia Crișan
Practică – lector univ. dr. Camelia Crișan

La forma de învățământ fără frecvență, studenții primesc cursurile în format electronic și adaptate astfel încât să constituie suporturi de învățare independentă (cu elemente grafice, scheme și numeroase exemple și aplicații care sprijină învățarea). Cele câteva activități care pot presupune prezență (fizică sau virtuală) sunt seminarele față-în-față, respectiv seminarele online (în jur de trei-patru pe semestru, pentru o disciplină). Seminarele online se desfășoară pe platformele online ale facultății și, în funcție de criteriile stabilite de fiecare titular de disciplină, pot conta ca probe de evaluare. În ceea ce privește examenele, ele diferă: în cele mai multe cazuri pot fi susținute prin intermediul platformei online, iar în alte cazuri se susțin sub formă de teste-grilă în Laboratorul de Informatică.