Printati aceasta pagina

Masterat Management și Comunicare în Afaceri

Masteratul în Management şi Comunicare în Afaceri, învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR), se adresează actualilor manageri, absolvenţilor de studii economice, actualilor întreprinzători și potenţialilor întreprinzători/ manageri.

Discipline studiate:

Management strategic- Prof.univ.dr. Constantin Brătianu
Comunicare internă – Conf.univ.dr. Diana-Maria Cismaru
Comunicarea externă a firmei – Conf.univ.dr. Florina Pînzaru
Finanţarea afacerilor – Conf.univ.dr. Cristian Păun
Managementul riscului şi fezabilitatea afacerilor – Lect.univ.dr. Sergiu Stan
Marketing -Conf.univ.dr. Florina Pînzaru
Tehnici de promovare în afaceri – Conf.univ.dr. Alexandra Zbuchea
Metode de cercetare în ştiinţele comunicării – Conf.univ.dr. Valeriu Frunzaru 
Managementul organizaţiilor – Prof.univ. dr. Dumitru Iacob
Managementul proiectelor – Lect.univ.dr. Simona Bonghez
Negociere în afaceri – Prof.univ.dr. Ioan Deac
Brandul de angajator – Lect.univ.dr. Rareş Mocanu
Responsabilitatea socială corporativă – Conf.univ.dr. Dumitru Borţun
Afaceri în medii instabile – Prof.univ.dr. Daniela Hâncu
Lobby – Lect.univ.dr. Andreea Răceanu 

La forma de învățământ fără frecvență, studenții primesc cursurile în format electronic și adaptate astfel încât să constituie suporturi de învățare independentă (cu elemente grafice, scheme și numeroase exemple și aplicații care sprijină învățarea). Cele câteva activități care pot presupune prezență (fizică sau virtuală) sunt seminarele față-în-față, respectiv seminarele online (în jur de trei-patru pe semestru, pentru o disciplină). Seminarele online se desfășoară pe platformele online ale facultății și, în funcție de criteriile stabilite de fiecare titular de disciplină, pot conta ca probe de evaluare. În ceea ce privește examenele, ele diferă: în cele mai multe cazuri pot fi susținute prin intermediul platformei online, iar în alte cazuri se susțin sub formă de teste-grilă în Laboratorul de Informatică.