Printati aceasta pagina

Masterat Managementul Proiectelor

Masteratul în Managementul Proiectelor, învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR), se adresează candidaților care doresc să se specializeze în managementul proiectelor cu finanţare publică şi privată (viitori manageri de proiect, membri ai echipei de proiect, membri ai biroului de proiecte sau ai grupului de experţi în proiecte, consultanţi etc.). De asemenea, masteratul se adresează candidaților care doresc să se specializeze în pregătirea şi implementarea proiectelor finanţate prin Instrumentele Structurale (funcţionari din administraţia publică, consultanţi, angajaţi ai companiilor publice sau private interesate de atragerea fondurilor europene nerambursabile), precum și specialiştilor din mediul public şi privat interesaţi de posibilitatea obţinerii certificării internaţionale în managementul proiectelor.

Masteratul în Managementul Proiectelor a primit în anul 2011 recunoaştere internaţională, fiind primul program masteral de managementul proiectelor din Europa centrală şi de est acreditat de către PMI Global Accreditation Center for Project Management Education Programs (PMI GAC). Acreditarea PMI GAC certifică faptul că Masteratul în Managementul proiectelor oferă o pregătire validă în managementul proiectelor, conformă cu standardele de calitate ale PMI.

Discipline studiate: Globalizare și integrare europeană (Lector univ. dr. Mălina Ciocea, asist. univ. George Tudorie), Managementul proiectelor I (Lect. Univ. dr. Simona Bonghez, PMP, Conf. Univ. dr. Loredana Radu, MBA, PMP), Strategii și tehnici de atragere a finanțării de la Uniunea Europeană (Prof. univ. dr. Alina Bârgăoanu, Lect. univ. dr. Elena Negrea-Busuioc), Managementul proiectelor II ( Lect. Univ. Dr. Simona Bonghez, PMP,  Conf. Univ. Dr. Loredana Radu, MBA, PMP), Managementul echipei de proiect (Conf. univ. dr. Loredana Radu), Analiza financiară a proiectelor (Prof. univ. Dr. Constantin Opran), Evaluarea și auditul proiectelor(Cda dr. Stela Dezsy), Aplicații informatice pentru managementul proiectelor (Conf. Univ. Dr. Bogdan Abaza), Managementul riscurilor  (Lect. univ. dr. Sergiu Octavian Stan), Politica de comunicare a Uniunii Europene ( Prof. dr. Alina Bârgăoanu, Lect. Univ. dr. Elena Negrea-Busuioc, As. Dr. Denisa Oprea), Pregătirea și implementarea proiectelor de cercetare (Prof. dr. Adrian Curaj).

La forma de învățământ fără frecvență, studenții primesc cursurile în format electronic și adaptate astfel încât să constituie suporturi de învățare independentă (cu elemente grafice, scheme și numeroase exemple și aplicații care sprijină învățarea). Cele câteva activități care pot presupune prezență (fizică sau virtuală) sunt seminarele față-în-față, respectiv seminarele online (în jur de trei-patru pe semestru, pentru o disciplină). Seminarele online se desfășoară pe platformele online ale facultății și, în funcție de criteriile stabilite de fiecare titular de disciplină, pot conta ca probe de evaluare. În ceea ce privește examenele, ele diferă: în cele mai multe cazuri pot fi susținute prin intermediul platformei online, iar în alte cazuri se susțin sub formă de teste-grilă în Laboratorul de Informatică.