Printati aceasta pagina

Masterat Comunicare și Relații Publice

Masteratul în Comunicare şi Relaţii Publice, învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR), se adresează absolvenţilor de studii universitare în comunicare care doresc să aprofundeze specializarea de licenţă și celor care lucrează sau doresc să lucreze în departamente de comunicare, în companii sau în agenţii de relaţii publice.

Disciplinele care se studiază sunt:Teoria comunicării (cda Maria Iova), Mass-media și societatea, Geopolitică (prof. dr. Paul Dobrescu), Filosofia culturii (prof. dr. Grigore Georgiu), Relații Publice (prof. dr. Remus Pricopie, lector dr. Andreea Răceanu), Analiza discursului public (prof. dr. Dumitru Borțun), Comunicare organizațională (prof. dr. Dumitru Iacob), Managementul comunicării de criză (prof. dr. Ion Chiciudean), Marketing politic (conf. dr. Bogdan Teodorescu), Comunicare audio-vizuală (conf. dr. Ion Stavre), Tehnici de redactare și editare în relațiile publice (dr. George David), Analiza imaginii organizațiilor (conf. dr. Bogdan Halic), Relații publice în mediul online (conf. dr. Diana-Maria Cismaru).

La forma de învățământ fără frecvență, studenții primesc cursurile în format electronic și adaptate astfel încât să constituie suporturi de învățare independentă (cu elemente grafice, scheme și numeroase exemple și aplicații care sprijină învățarea). Cele câteva activități care pot presupune prezență (fizică sau virtuală) sunt seminarele față-în-față, respectiv seminarele online (în jur de trei-patru pe semestru, pentru o disciplină). Seminarele online se desfășoară pe platformele online ale facultății și, în funcție de criteriile stabilite de fiecare titular de disciplină, pot conta ca probe de evaluare. În ceea ce privește examenele, ele diferă: în cele mai multe cazuri pot fi susținute prin intermediul platformei online, iar în alte cazuri se susțin sub formă de teste-grilă în Laboratorul de Informatică.