Printati aceasta pagina

Masterat Social Media și Marketing Online

Nu demult, statisticile indicau peste 7 milioane de utilizatori ai rețelelor sociale online în România, număr în creștere accentuată în ultimii ani. Masteratul Social Media și Marketing Online răspunde cerințelor tot mai intense de formare de specialiști în domeniul comunicării prin social media. Multă vreme o subdiviziune a comunicării în general, domeniul social media tinde să se autonomizeze în ultimii ani. Profesarea în social media cere din ce în ce mai mult abilități specifice, pentru care o formare generală în comunicare nu mai este de ajuns. Astfel, un specialist în social media are nevoie: să cunoască caracteristicile și comportamentul publicurilor și consumatorilor în mediul online; să știe să utilizeze diferitele instrumente de editare, producere de conținut; să cunoască și să utilizeze diferitele instrumente de măsurare ale expunerii, vizibilității, reputației în mediul online; să adapteze strategiile și principiile comunicării din mediul real la mediul online; să stăpânească principiile relaționării cu shareholderii companiilor și instituțiilor în mediul online.

Masteratul se adresează în primul rând absolvenților departamentelor și facultăților de comunicare și/sau absolvenților de studii economice (în special de marketing și management) care vor să profeseze ca specialiști în social media. În al doilea rând, masteratul se adresează absolvenților de științe sociale sau umaniste care doresc să se specializeze în domeniul social media. Sunt încurajați să opteze pentru acest masterat toți acei absolvenți de studii de licență care au realizat o testare minimă a abilităților și interesului lor pentru comunicarea nemijlocită prin social media și dețin cunoștințe tehnice minimale (cunosc regulile de bază ale editării în mediul online, dețin profiluri personale în rețele sociale online, au administrat unul sau mai multe canale de social media).

Profilul masteratului este profesional (orientat nemijlocit către profesia de expert în social media). Cu toate că va oferi și o formare teoretică în discipline din domeniul comunicării organizaționale, mass-media, cercetare de piață, masteratul nu este centrat pe dezvoltarea abilităților de cercetare sau pe continuarea unei cariere în domeniul academic. Așadar, se adresează exclusiv licențiaților care doresc să profeseze nemijlocit pe piața de comunicare social media din România și/sau internațională.

Disciplinele care se studiază sunt: Mass-media și societatea (prof. dr. Paul Dobrescu), Metode de cercetare  a pieței (dr. Diana Dumitriu), Comunicare organizațională în mediul global,  Inovare și managementul cunoașterii în organizații (Cristina Leovaridis), Relații publice în mediul online (conf. dr. Diana-Maria Cismaru), Strategii de comunicare digitală (dr. Ana Adi), Scriere și editare în social media (conf. dr. Dorina Guțu), Comunicarea de criză în mediul online (lector dr. Corina Buzoianu), Marketing online (conf. dr. Florina Pânzaru), Branding prin social media (conf. dr. Alexandra Zbuchea), Responsabilitate socială corporativă (lector dr. Camelia Crișan), Managementul publicațiilor online (conf. dr. Dorina Guțu), E-business și promovare digitală (dr. Mădălina Vătămănescu), Simulare în social media (conf. dr. Diana-Maria Cismaru).

Fiind un masterat orientat spre piața serviciilor de comunicare, majoritatea cursurilor fie oferă studenților o perspectivă foarte aplicată, bazată pe practica actuală în marketing și relații publice, fie apelează la formula cursurilor cu invitați (profesioniști în domeniul social media) care predau teme și expun studii de caz bazate pe experiența lor recentă. 

În timpul ce urmează cursurile de master și după absolvire, cei care optează pentru acest program pot alege dintr-o gamă largă de profesii din domeniul social media sau marketingului: social media manager, social media specialist, social media consultant, social media editor, content manager, community manager, account manager, digital marketing manager.

Masteratul a fost acreditat și a organizat primul concurs de admitere în septembrie 2014 și este, până în prezent, singurul masterat din România cu această titulatură.

Informații suplimentare despre programul de master Social media și marketing online se pot obține de la coordonatorul masteratului, Conf. univ. dr. Diana-Maria Cismaru, email diana.cismaru@comunicare.ro.