Printati aceasta pagina

Masterat Comunicare și Afaceri europene (EN)

Consultaţi pagina de admitere: Masterat în Comunicare și Afaceri Europene.

 

Disponibil exclusiv în limba engleză, masteratul în Communication and EU Affairs oferă un program unic în România, cu un obiectiv ce corespunde exigențelor societății românești contemporane: formarea de specialiști în comunicare și afaceri europene. Prin expertiza în domeniul instituțiilor și al politicilor Uniunii Europene, ca și prin competențele de comunicare pe care le vor dobândi în timpul studiilor, se așteaptă de la absolvenții săi să devină, odată integrați pe piața muncii, adevărați agenți ai europenizării României.

Masteratul se adresează unui public larg, interesat în general de problematica europeană și/sau de comunicare în context european. Fie că este vorba de absolvenți de științe politice, de studii europene ori de comunicare, dornici să se specializeze în domeniul îmbrățișat în cadrul licenței, ori de absolvenți ai unor filiere tehnice (Politehnică) sau aplicate (ASE) care vor să se inițieze într-o arie nouă/conexă, masteratul în Comunicare și Afaceri Europene oferă posibilități de formare într-un domeniu dintre cele mai dinamice și mai actuale.

Posibilitățile de angajare pe piața muncii dupa absolvirea masteratului: datorită specificului interdisciplinar, masteratul de Comunicare și Afaceri Europene oferă o gamă largă de posibilități de angajare. Absolvenții săi vor putea urma cariere de succes într-un domeniu care se afirmă tot mai mult în România: euroantreprenoriatul. Administrația publică (guvern, ministere, agenții guvernamentale, instituții europene etc.) și organizațiile private (agenții de comunicare, ONG-uri europene, mass-media, companii specializate în public affairs și lobby) reprezintă doar două dintre direcțiile în care viitorii euroantreprenori își pot oferi și consolida expertiza.

Profilul masteratului

Masteratul în Comunicare și Afaceri Europene are un profil dublu, în sensul că poate oferi posibilități de formare/specializare atât într-o direcție vocațional/profesională, cât și în domeniul cercetării. Studenții interesați să devină practicieni se pot orienta către preocupări din zona largă a afacerilor europene, care cuprinde arii precum administrație publică, diplomație, științe politice sau comunicare publică pentru programe și proiecte europene. Această dimensiune a masteratului este susținută și de experiența profesorilor săi, activi în diferite zone ale afacerilor europene. În același timp, datorită colaborării strânse cu laboratoare și centre de cercetare din domeniul studiilor europene, ca și experienței de cercetare a corpului profesoral, masteratul oferă posibilități de formare și de dezvoltare pentru studenții atrași de această latură a vieții academice.

Disciplinele care se studiază: masteratul are o importantă componentă interdisciplinară, subsumată unora dintre obiectivele sale majore: familiarizarea studenților cu noțiuni-cheie din domeniul comunicării și afacerilor europene și formarea de competențe de cercetare și profesionale în domeniul afacerilor europene. Se vor studia următoarele discipline (prezentate aici în ordinea în care vor fi abordate de-a lungul celor patru semestre): Public Communication in the EU (conf. univ. dr. Elena Negrea-Busuioc); Globalization and European integration (conf. univ. dr. Mălina Ciocea); Communication Theory (conf. univ. dr. Irina Stănciugelu), Europeanization in Central and Eastern Europe (conf. univ. dr. Loredana Radu, MBA, director al Center for EU Communication Studies), European identity. Theoretical approaches and empirical insights (asist. univ. dr. Georgiana Udrea), European Media and the Public Sphere (dr. Dan Luca, Bruxelles, director al Rețelei Europene Euractiv), Public opinion in the EU (conf. univ. dr. Elena Negrea-Busuioc), Euroscepticism and the future of the EU (conf. univ. dr. Elena Negrea-Busuioc), Research Methods and Techniques (conf. univ. dr. Loredana Ivan),  European lobbying and PR practice (lector univ. dr. Andreea Răceanu); EU communication case studies (lector univ. dr. Denisa Oprea); Field assignment (lector univ. dr. Denisa Oprea). 

Masteratul este asociat câtorva proiecte importante derulate în cadrul SNSPA. Dintre acestea, menționăm Center for EU communication and Governance și Jean Monnet Chair EU Communication and the European Public. Altă afiliere este reprezentată de proiectul cu finanțare europeană Euroantreprenoriat – calificări universitare pentru europenizarea societății românești, derulat de Facultatea de Comunicare și Relații Publice, SNSPA, în parteneriat cu Institutul de Studii Europene din cadrul Vrije Universieit Brussels (VUB), care își propune să introducă euroantreprenoriatul ca domeniul de studiu transversal în universitățile românești. În contextul acestui proiect, în perioada 2014-2015, 20 de masteranzi au beneficiat de un stagiu plătit la Institutul pentru Studii Europene din Bruxelles, precum și la instituțiile europene. 

Vă invităm să accesați portalul web http://www.eucommunication.eu/, care prezintă toate proiectele și inițiativele masteratului. De asemenea, masteratul dispune de o pagină Facebook unde puteți urmări ultimele știri legate de cursuri și studenți, dar și ultimele informații din Uniunea Europeană.

Ce spun studenții despre masteratul în Comunicare și Afaceri Europene:
„Am ales acest program pentru că în prezent este singurul din România care oferă posibilitatea de acumulare și consolidare a aptitudinilor profesionale în domeniul comunicării și afacerilor europene. Am descoperit aici ceea ce căutam, o echipă dinamică, seriozitate, idei moderne, și deja simt cum acest program de master își pune amprenta într-un mod pozitiv asupra dezvoltării mele profesionale, lucru care sper că mă va ajuta în viitor să îmbrățișez o carieră în domeniu” (E.M.).

Mai multe informații despre masterat se pot obține de la coordonator, lector univ. dr. Denisa Oprea, denisa.oprea@comunicare.ro.