Printati aceasta pagina

De ce un program de comunicare în sectorul medical?

Crizele majore survenite în sectorul medical în ultimii doi ani, care au captat atenția presei și a publicului (incendiul de la Colectiv, scandalul Hexi Pharma, cazul copiilor diagnosticați cu sindrom hemolitic uremic în județul Argeș, sau recenta epidemie de rujeolă) au dovedit faptul că activitatea de comunicare joacă un rol vital. Dezvoltarea competențelor de comunicare pentru profesioniștii și managerii din acest sector poate contribui în mod decisiv la o mai bună gestionare a situațiilor de risc și criză, precum și la o comunicare cu mass-media eficientă, bazată pe principii etice și strategice.

Astfel, programul “Comunicare în sectorul medical” este proiectat pentru a umple un gol pe piața de formare în domeniul medical, venind în întâmpinarea celor a căror meserie presupune un crescut  nivel  de  interacțiune  cu mass-media, pacienții, colegii și subalternii, instituțiile publice relevante, furnizorii de echipamente și materiale medicale etc. “Comunicare în sectorul medical“ răspunde nevoilor tuturor profesioniștilor din domeniul medical, din instituții, asociații și organizații pentru educație medicală și prevenție, personalului care lucrează în sănătate, experților din sănătate publică și din industria farmaceutică, decidenților guvernamentali și locali, membrilor sindicatelor de profil, și tuturor celor care vor să comunice și să-și dezvolte abilitățile de comunicare despre sănătate, prevenție, îngrijire și produse/servicii medicale.

O PRIORITATE LA NIVEL INTERNAȚIONAL

Documentele programatice ale Comisie Europene (Cartha Alba a sănătății europene - Together for Health: A strategic approach for the EU 2008–2013), precum și activitățile unor instituții internaționale cu rol în gestionarea sănătății (The European Center for Disease and Prevention Control – ECDC; The European Medicines Agency – EMA; The World Health Organization – WHO) menționează că specialiștii din sectorul health trebuie să fie capabili să comunice informații acurate despre sănătate, cu bază științifică și, în același timp, disponibilă și accesibilă pentru diferitele categorii de public. Instituțiile cu notorietate în domeniul sănătății (ECDC, WHO, EMA) stipulează totodată că, la nivel mondial, comunicarea despre sănătate este parte componentă a tratamentului medicamentos, numeroase cercetări științifice arătând că buna comunicare reprezintă un factor cheie în reducerea riscurilor îmbolnăvirii, adoptarea unor comportamente sănătoase în anumite comunități, precum și în îmbunătățirea stării de sănătate a populației.

FORMARE DE COMPETENȚE ȘI EVALUARE

Programul propune o gamă variată de cursuri și module practice, ce asigură deprinderea unor cunoștințe cu aplicabilitate largă în activitatea profesională. Finalizarea modulului atestă, conform Codului Ocupațiilor din România, deținerea unor competențe profesionale în sfera comunicării, la nivel de cunoștințe, abilități și competențe transversale.

Evaluarea finală în cadrul programului va avea loc printr-un examen de certificare a competențelor, organizat sub forma unui colocviu.

ACREDITARE

Programul este acreditatde Ministerul Educației Naționale prin adresa nr. 2633/2634 din 29.11.2016. Diploma de absolvire a programului va fi un certificat de perfecționare profesională în specializarea comunicare și relații publice, emisă de Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul SNSPA, sub antetul Ministerului Educației Naționale.

Mergi la: