Printati aceasta pagina

Mobilități de studiu

 MOBILITĂȚI ERASMUS+ 2018/2019

25.04.2018 În acest moment a doua selecție pentru mobilitățile de studiu Erasmus+ este deschisă. Puteți consulta lista actualizată a universităților partenere și anunțul complet aici.  Urmăriți cu atenție termenele-limită. 

Mobilitățile de studiu presupun studierea timp de unul sau două semestre în cadrul unei universități partenere. La aceste mobilități se pot înscrie studenții din anii I și II nivel licență și anul I nivel masterat. Studenții de la doctorat pot participa la program indiferent de an, însă pot aplica numai pentru o mobilitate de cercetare la anumite universități. Studenții din anul III se pot înscrie la selecție, însă aceștia vor concura doar pentru unul dintre locurile pentru masterat, cu condiția să fie admişi la unul din masteratele FCRP, în prima sesiune de admitere după ce au fost selecţaţi. Dacă un student din anul III obţine un stagiu de studiu prin programul Erasmus+, dar nu este admis la unul din masteratele FCRP, acesta va pierde locul şi nu va putea beneficia de stagiu.

Dacă în dreptul universităţii partenere apare textul „doar pentru studenţii la .....”, atunci pentru acel stagiu pot aplica doar studenţii de la specializarea/programul respectiv.

 • MOBILITĂȚI STUDIU LICENȚĂ ȘI MASTERAT

Selecție

La concurs pot participa studenţii FCRP din anul I, al II-lea, al III-lea (studii de licență) şi anul I master, învăţământ de zi. Studenţii trebuie să fie integralişti pe anii universitari încheiaţi. La momentul înscrierii la concurs studenții NU trebuie să aibă restanțe. Studenţii din anul al III-lea pot candida doar pentru locurile de masterat, cu condiţia să fie admişi la unul dintre masteratele FCRP, începând cu anul academic următor.  Se pot înscrie la concurs și studenții din anul III de la alte facultăți din cadrul SNSPA. Studenții trebuie să cunoască limba în care se va derula mobilitatea.

Pentru a fi declarat admis, un student participant la selecție trebuie să obțină media finală cel puțin 8.50. Media finală se calculează ca medie aritmetică între media ultimului semestru încheiat și media de la interviu. Studenții sunt selectați în ordinea descrescătoare a mediei finale, în funcție de opțiunile din fișa de concurs.

Dosarul de concurs:

 • Fișă de înscriere cu menţionarea universităţii, a domeniului de studiu și a semestrului (se descarcă aici). Aveţi dreptul de a include în cerere şi alte două opţiuni, în caz că nu sunteţi selectat pentru prima opţiune. Redistribuirea se face în funcţie de locurile rămase libere şi de îndeplinirea criteriilor;
 • Curriculum Vitae (limba română)
 • O scrisoare de motivaţie de cel mult o pagină, redactată cu Times New Roman 12, justify, în: limba engleză (Belgia, Turcia, Polonia, Letonia, Lituania, Slovacia, Grecia, Germania-Ilmenau); limba italiană (Italia); limba germană (Germania); limba franceză (Franţa); limba spaniolă (Spania); limba portugheză (Portugalia). Scrisoarea de motivaţie trebuie să răspundă la întrebarea „De ce îmi doresc o mobilitate de studiu Erasmus+ la Universitatea...?”

În cadrul interviului, studenţii vor fi evaluaţi în funcţie de:

 • cunoaşterea programului academic al universităţii partenere;
 • motivaţia alegerii stagiului Erasmus+;
 • legătura dintre stagiul Erasmus+ şi cariera viitoare;
 • cunoașterea limbii în care se va derula mobilitatea.

Calendarul concursului

Selecția se organizează în fiecare an în lunile martie - aprilie iar calendarul concursului se anunță pe site cu o săptămână înainte de selecție. Calendarul concursului cuprinde:

 • depunerea dosarelor: în biroul 322 (Miruna Neaga) în programul următor:
 • 26 aprilie 2018, între 10:00 și 17:00;
 • 27 aprilie, între 10:00 şi 15:00;
 • 2 și 3,  mai între 10:00 și 17:00;
 • 4 mai,  între 10:00 şi 13:00 
 • anunțarea candidaților eligibili: 4 mai 2018
 • anunțarea candidaților prin e-mail privind programarea la interviu: 4 mai 2018
 • interviul: 7-8 mai 2018
 • anunțarea rezultatelor finale: 9 mai 2018 (rezultatele sunt trimise pe email studenților care au participat la selecție).
 • confirmarea locului: 10 mai 2018.

Ce fac după ce am fost selectat/ă?

 • Confirm locul în termenul limită anunțat. Neconfirmarea locului implică pierderea acestuia și redistribuirea lui către un alt student.
 • Particip la întâlnirea de informare cu privire la mobilitatea Erasmus
 • Iau legătura cu universitatea gazdă și trimit pe email și/sau poștă toate informațiile și documentele solicitate de către aceasta
 • Completez contractul financiar și toate anexele acestuia, conform instrucțiunilor primite
 • Mențin legătura cu universitatea gazdă
 • Iau legătura cu ESN din orașul/țara unde îmi voi desfășura mobilitatea

Finanțarea mobilității

Programul Erasmus+ oferă granturi de cofinanţare, ceea ce înseamnă că grantul Erasmus+ nu este suficient pentru acoperirea tuturor cheltuielilor. Studenţii care confirmă participarea la programul Erasmus+ trebuie să îşi poată finanţa perioada de studiu în străinătate din fonduri proprii. Grantul Erasmus+ pentru studiu se alocă 80% la începutul mobilității și 20% după validarea mobilității (la întoarcerea din mobilitate).

 • 500 Euro/lună pentru Franța, Italia, Belgia, Germania, Spania, Portugalia, Turcia.
 • 450 Euro/lună pentru Letonia, Polonia.
 • + 200 Euro/lună grant social (pentru studenții care beneficiază de bursă socială acordată de SNSPA pe perioada mobilității Erasmus+) – grantul se acordă doar dacă sunt fonduri disponibile.

Validarea mobilității

La întoarcerea din mobilitate, studenții au obligația de a se prezenta la biroul Erasmus+ cu actele necesare validării mobilității Erasmus+. Validarea stagiului presupune verificarea dosarului studentului de către coordonatorul academic în prezența studentului și realizarea catalogului de recunoaștere academică a perioadei studiate la universitatea parteneră.

Actele necesare validării mobilității de studiu sunt:

 • Learning Agreement (LA), inclusiv Changes to Learning Agreement (dacă este cazul) pentru fiecare semestru de mobilitate (se descarcă de pe site-universității partenere).
 • Transcript of Records (TOR) pentru fiecare semestru de mobilitate (este eliberat de secretariatul universității partenere). 

Atenție! Toate cursurile cu creditele corespunzătoare care apar în Transcript of Records trebuie să fi fost aprobate înainte în Learning Agreement sau Changes to Learning Agreement.

 • Certificate of stay, fie pentru fiecare semestru, fie pentru întregul an (trebuie să apară perioada mobilității, în funcție de aceasta se calculează suma finală a grantului).

Atenție! Learning Agreement, Changes to Learning Agreement, Transcript of Records și Certificate of Stay trebuie să fie în original și trebuie să fie semnate și ștampilate de către partener.

 • Raportul final este un formular online generat automat, transmis pe e-mail către toți cei care au efectuat o mobilitate Erasmus. Completarea lui este o obligație contractuală, fiind necesară pentru validarea mobilității la Comisia Europeană (autoritatea care finanțează programul Erasmus+)

Dacă toate actele sunt corecte și complete, se poate face catalogul de recunoaștere academică a studiilor.

Recunoașterea academică a studiilor

Toate cursurile și creditele corespunzătoare acestora aprobate de către SNSPA în Learning Agreement și Changes to Learning Agreement vor fi recunoscute. Transferul acestora în catalogul studentului de la SNSPA se face în baza OM 3223/8.02.2012.

Fiecare student trebuie să aibă 30 de credite pe semestru. În cazul în care în urma mobilității Erasmus+ studentul are mai puțin de 30 de credite pe semestru, acesta va susține unul sau mai multe examene la întoarcerea în țară la materiile corespunzătoare semestrului respectiv.

Prelungirea mobilității

Studenții care sunt selectați pe primul semestru au posibilitatea de a solicita, după începerea mobilității și doar cu acordul partenerului, prelungirea stagiului și pe al doilea semestru. Cererile de prelungire sunt centralizate de către SNSPA în luna ianuarie și depuse la ANPCDEFP. În funcție de fondurile disponibile, Agenția aprobă cererile de suplimentare a fondurilor total sau parțial. 

Pentru mai multe informații accesați site-ul http://erasmus.snspa.ro/ 

 

MOBILITĂȚI DOCTORANZI

Studenții Școlii Doctorale în Științele Comunicării pot aplica pentru un stagiu de cercetare de cel puțin trei luni în cadrul unei universități partenere.

Universități partenere pentru mobilități ale doctoranzilor

 • Sciences Po Saint-Germaine-en-Laye, Franţa
 • Universidad de A Coruna, Spania
 • Universitat Oberta de Catalunya, Spania
 • Canakkale Onseriz Mart University, Turcia
 • Technische Universität Ilmenau, Germania
 • Universita degli studi di Perugia, Italia
 • Universita degli studi di Bari ”Aldo Moro”, Italia
 • Université Lumière Lyon II, Franța

Pentru concurs sunt necesare:

 • Cerere înscriere în care studentul va preciza trei opțiuni unde dorește să efectueze stagiul
 • CV + listă publicații în limba engleză
 • Adeverință de student de la Școala Doctorală în Științele Comunicării
 • Propunere de cercetare (2-3 pagini în limba engleză)
 • Acordul coordonatorului de doctorat (găsiți aici un model).
 • O scrisoare de motivaţie de cel mult o pagină, redactată cu Times New Roman 12, justify, în: limba engleză (Belgia, Turcia, Polonia, Letonia și Lituania, Germania-Ilmenau); limba italiană (Italia); limba franceză (Franţa); limba spaniolă (Spania); limba portugheză (Portugalia).

Selecția se face având în vedere:

 • Evaluarea dosarului studentului de către comisia FCRP
 • Evaluarea dosarului de către universitatea parteneră

Pentru mai multe informații accesați site-ul http://erasmus.snspa.ro/