Printati aceasta pagina

Mobilități de studiu

 MOBILITĂȚI ERASMUS+ 2024/2025

Selecția pentru mobilitățile de studiu aferente anului 2024/2025 se desfășoară în perioada 7 martie - 3 aprilie 2024. Puteți consulta anunțul selecției aici.

 • Prezentare generală
 • Ce trebuie să știu înainte de selecție
 • Cum se desfășoară procesul de selecție
 • Ce trebuie să fac după ce am fost selectat
 • Desfășurarea mobilității
 • Prelungirea mobilității
 • Încheierea mobilității
 • Recunoașterea academică a studiilor
 • Finanțare

 

Prezentare generală

Mobilitățile de studiu presupun studierea timp de unul sau două semestre în cadrul unei universități partenere. La aceste mobilități se pot înscrie studenții din anii I, II și III nivel licență și anul I nivel masterat. Studenții din anul III se pot înscrie la selecție, însă aceștia vor concura doar pentru unul dintre locurile pentru masterat, cu condiția să fie admişi la unul din masteratele FCRP, în prima sesiune de admitere după ce au fost selecţaţi. Dacă un student din anul III obţine un stagiu de studiu prin programul Erasmus+, dar nu este admis la unul din masteratele FCRP, acesta va pierde locul şi nu va putea beneficia de stagiu.

Studenții de la doctorat pot participa la program indiferent de an, însă pot aplica numai pentru o mobilitate de cercetare la anumite universități. Pentru mai multe detalii, consultați pagina dedicată mobilităților pentru doctoranzi. 

 • MOBILITĂȚI STUDIU LICENȚĂ ȘI MASTERAT

Ce trebuie să știu înainte de selecție

La concurs pot participa studenţii FCRP din anul I, al II-lea, al III-lea (studii de licență) şi anul I master. Dacă în dreptul universităţii partenere apare textul „doar pentru studenţii la .....”, atunci pentru acel stagiu pot aplica doar studenţii de la specializarea/programul respectiv. Studenţii din anul al III-lea pot candida doar pentru locurile de masterat, cu condiţia să fie admişi la unul dintre masteratele FCRP, începând cu anul academic următor.  Se pot înscrie la concurs și studenții din anul III de la alte facultăți din cadrul SNSPA. Studenții trebuie să cunoască limba în care se va derula mobilitatea.

Studenții sunt selectați în ordinea descrescătoare a notei de la interviu, în funcție de opțiunile din fișa de înscriere la concurs.

Cum se desfășoară procesul de selecție

Pentru o privire de ansamblu asupra etapelor de selecție urmăriți un clip  aici iar despre experiențele studenților care au efectuat recent o mobilitate puteți afla de aici

Pentru mai multe informații despre câteva dintre universitățile partenere puteți consulta acest ghid. Atenție! Lista completă a universităților se actualizează în fiecare an și se găsește în anunțul selecției.

(1) Dosarul de concurs:

 • Fișă de înscriere cu menţionarea universităţii, a domeniului de studiu și a semestrului (se descarcă aici). Aveţi dreptul de a include în cerere şi alte două opţiuni, în caz că nu sunteţi selectat pentru prima opţiune. Redistribuirea se face în funcţie de locurile rămase libere şi de îndeplinirea criteriilor;
 • Acord de prelucare a datelor cu caracter personal (se descarcă aici)
 • Curriculum Vitae (limba română) semnat pe fiecare pagină. 
 • O scrisoare de motivaţie de cel mult o pagină, redactată cu Times New Roman 12, justify, în: limba engleză (Belgia, Turcia, Polonia, Letonia, Lituania, Grecia, Olanda, Suedia, Germania, IE University-Spania, Sup de Pub-Franța, Sciences Po Grenoble - Franța, Sciences Po Paris - Franța pentru situația în care aplicați pentru studii în limba engleză; limba italiană (Italia); limba franceză (Franţa, pentru cursurile în limba franceză); limba spaniolă (Spania); limba portugheză (Portugalia). Scrisoarea de motivaţie trebuie să răspundă la întrebarea „De ce îmi doresc o mobilitate de studiu Erasmus+ la Universitatea...?”
 • print screen din campus virtual cu  notele din ultimul semestru încheiat

(2) În cadrul interviului, studenţii vor fi evaluaţi în funcţie de:

 • cunoaşterea programului academic al universităţii partenere;
 • motivaţia alegerii stagiului Erasmus+;
 • legătura dintre stagiul Erasmus+ şi cariera viitoare;
 • cunoașterea limbii în care se va derula mobilitatea.

(3) Calendarul concursului

Selecția se organizează în fiecare an în lunile martie - aprilie. Calendarul concursului pentru anul universitar 2024/2023 poate fi consultat în anunțul selecției, aici. 

Ce fac după ce am fost selectat/ă?

 • Confirm locul în termenul limită anunțat. Neconfirmarea locului implică pierderea acestuia și redistribuirea lui către un alt student.
 • Particip la întâlnirea de informare cu privire la mobilitatea Erasmus
 • Iau legătura cu universitatea gazdă și trimit pe email și/sau poștă toate informațiile și documentele solicitate de către aceasta
 • Completez contractul financiar și toate anexele acestuia, conform instrucțiunilor primite
 • Mențin legătura cu universitatea gazdă
 • Iau legătura cu ESN din orașul/țara unde îmi voi desfășura mobilitatea

Finanțarea mobilității

Programul Erasmus+ oferă granturi de cofinanţare, ceea ce înseamnă că grantul Erasmus+ nu este suficient pentru acoperirea tuturor cheltuielilor. Studenţii care confirmă participarea la programul Erasmus+ trebuie să îşi poată finanţa perioada de studiu în străinătate din fonduri proprii. Grantul Erasmus+ pentru studiu se alocă 80% la începutul mobilității și 20% după validarea mobilității (la întoarcerea din mobilitate).

 • 674 Euro/lună pentru Franța, Italia, Belgia, Germania, Spania, Portugalia, Grecia, Suedia, Țările de Jos
 • 606 Euro/lună pentru Turcia, Letonia, Lituania, Polonia.
 • + 250 Euro/lună grant social (pentru studenții care beneficiază de bursă socială acordată de SNSPA pe perioada mobilității Erasmus+).
 • Studenții care optează pentru deplasarea cu mijloace de transport ecologice primesc o contribuție în valoare de 50 de euro, ca sumă suplimentară la sprijinul individual.Dacă este cazul, studenții pot primi până la maxim 4 zile de sprijin individual suplimentar pentru zilele de transport necesare efectuării călătoriei dus-întors. Transportul green (călătoria eco-friendly) se referă la călătoria care utilizează mijloace de transport cu emisii reduse pentru cea mai mare parte a drumului precum autobuzul, trenul sau serviciile de carpooling sau car sharing. În cazul în care optați pentru acest tip de călătorie trebuie să anunțați Biroul Erasmus+ FCRP pentru a completa declarația pe care trebuie să o completați înainte de începerea mobilității.Participanții care primesc suma corespunzătoare transportului green trebuie să furnizeze dovezi care să ateste realizarea călătoriei folosind unul dintre mijloacele mai sus menționate.

Validarea mobilității

La întoarcerea din mobilitate, studenții au obligația de a trimite pe e-mail la biroul Erasmus+ cu actele necesare validării mobilității Erasmus+ și de a aduce în original documentul denumit Certificat of Attendance. Validarea stagiului presupune verificarea dosarului studentului de către coordonatorul academic și realizarea catalogului de recunoaștere academică a perioadei studiate la universitatea parteneră.

Actele necesare validării mobilității de studiu sunt:

 • Learning Agreement (LA), inclusiv Changes to Learning Agreement (dacă este cazul) pentru fiecare semestru de mobilitate.
 • Transcript of Records (TOR) pentru fiecare semestru de mobilitate (este eliberat de universitatea parteneră). 

Atenție! Toate cursurile cu creditele corespunzătoare care apar în Transcript of Records trebuie să fi fost aprobate înainte în Learning Agreement sau Changes to Learning Agreement.

 • Certificate of Attendance pentru întreaga perioadă de mobilitate (trebuie să apară perioada mobilității, în funcție de aceasta se calculează suma finală a grantului).

Atenție! Learning Agreement, Changes to Learning Agreement, Transcript of Records și Certificate of Attendance trebuie să fie semnate și ștampilate de către universitatea parteneră.

 • Raportul final este un formular online generat automat, transmis pe e-mail către toți cei care au efectuat o mobilitate Erasmus. Completarea lui este o obligație contractuală, fiind necesară pentru validarea mobilității la Comisia Europeană (autoritatea care finanțează programul Erasmus+)

Dacă toate actele sunt corecte și complete, se poate face catalogul de recunoaștere academică a studiilor.

Recunoașterea academică a studiilor

Toate cursurile și creditele corespunzătoare acestora aprobate de către SNSPA în Learning Agreement și Changes to Learning Agreement vor fi recunoscute. Transferul acestora în catalogul studentului de la SNSPA se face în baza OM 3223/8.02.2012.

Fiecare student trebuie să aibă 30 de credite pe semestru. În cazul în care în urma mobilității Erasmus+ studentul are mai puțin de 30 de credite pe semestru, acesta va susține unul sau mai multe examene la întoarcerea în țară la materiile corespunzătoare semestrului respectiv.

Prelungirea mobilității

Studenții care sunt selectați pe primul semestru au posibilitatea de a solicita, după începerea mobilității și doar cu acordul partenerului, prelungirea stagiului și pe al doilea semestru. Cererile de prelungire sunt centralizate de către Biroul Erasmus+ FCRP. În funcție de acceptul universității partenere studenții sunt anunțați dacă prelungirea mobilității este posibilă.

Pentru mai multe informații accesați site-ul http://erasmus.snspa.ro/