Printati aceasta pagina

Masterat

Masterate cu frecvență în limba română (IF)

Masterate cu frecvență în limba engleză (IF)

Masterate cu frecventă redusă în limba română (IFR) 

Studiile universitare de masterat se adresează absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă cu durata de 3 ani - promoţia Bologna - şi 4-5 ani - promoţii pre-Bologna - care au obţinut diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, indiferent de profilul absolvit. Toate programele de masterat ale FCRP sunt acreditate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice prin Hotarâri de Guvern.

Planuri de învăţământ, studii universitare de masterat, zi și IFR - click aici.

FCRP organizează studii universitare de masterat atât la învățămât cu frecvență, cât și la învățământ cu frecvență redusă:

  • Studii universitare de masterat, învăţământ cu frecvenţă (zi), în limbile română și engleză, locuri finanţate de la bugetul de stat şi locuri cu taxă, cu durata de 2 ani;
  • Studii universitare de masterat, învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR), în limba română, locuri cu taxă, cu durata de 2 ani.