Printati aceasta pagina

Masterat

Masterate cu frecvență cu predare în limba română (2 ani)

Masterate cu frecvență cu predare în limba engleză (2 ani)

Masterate cu frecvență redusă cu predare în limba română (2 ani)

 

În sesiunea iulie - septembrie 2024, admiterea la studii universitare în cadrul SNSPA, cursuri cu frecvență (ZI) și cursuri cu frecvență redusă (IFR), se va realiza prin platforma admitere.snspa.ro. Detalii despre procesul de admitere prin intermediul platformei admitere.snspa.ro, aici.

Admiterea la studii universitare de masterat, cursuri cu frecvență (ZI), se face pe baza probelor de concurs prevăzute pentru fiecare masterat (scrisoare de motivație sau prezentare în format PowerPoint), fără susținerea unui interviu. Pentru programele cu predare în limba engleză, proba de concurs este în limba engleză. Pentru îndrumări privind probele, consultați paginile corespunzătoare fiecărui masterat.

Masterate la care proba de concurs constă într-o scrisoare de motivație: Masterat în Comunicare și Relații PubliceMasterat în Leadership și Comunicare PoliticăMasterat în Management și Comunicare în AfaceriMasterat Comunicare Audio-VideoMasterat Comunicare și Publicitate (în limba engleză)Masterat Comunicare și Afaceri Europene (în limba engleză)Masterat Comunicare digitală și inovare (în limba engleză).

Baremul pentru scrisoarea de motivație, aici.

Masterate la care proba de concurs constă într-o prezentare în format PowerPoint: Masterat în Comunicare Managerială și Resurse UmaneMasterat în Managementul ProiectelorManagementul Proiectelor (în limba engleză)Masterat în PublicitateMasterat în Social Media și Marketing OnlineMasterat în Brand Management și Comunicare Corporativă.

Baremul pentru prezentarea în format PowerPoint, aici.

Orice tentativă de plagiat se sancţionează cu eliminarea candidatului respectiv din procesul de admitere!

Pe platforma admitere.snspa.ro candidații pot formula mai multe opțiuni, dar vor încărca o singură dată proba de examinare corespunzătoare primei opțiuni.

Candidaţii care optează pentru programe de masterat în limba engleză (la a doua/a treia opțiune/a patra opțiune etc.) vor încărca pe platforma admitere.snspa.ro și o scrisoare de motivație în limba engleză. Această scrisoare este necesară pentru certificarea competenței lingvistice a candidaților, se notează cu calificativul „admis” sau „respins” și nu intră în calculul notei de admitere. În cazul în care un candidat obţine calificativul „respins”, acesta nu va putea ocupa un loc la specializarea cu predare în limba engleză.

Îndrumarul pentru scrisoarea de motivație pentru a doua/a treia opțiune etc. se găsește aici.

Admiterea la studii universitare de masterat, cursuri cu frecvență redusă (IFR), se va realiza prin platforma admitere.snspa.ro. Nota la concursul de admitere va rezulta din media ponderată dintre nota obţinută la scrisoarea de motivaţie (70%) şi media examenului de licenţă (30%). Pentru îndrumări privind scrisoarea de motivație, consultați paginile corespunzătoare fiecărui masterat.

Ocuparea locurilor se face strict în ordinea descrescătoare a mediei de concurs, în corelaţie cu opțiunile candidatului, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2024-2025.

Un candidat va fi repartizat la un singur program de studii universitare de masterat, cu finanțare de la buget, indiferent de numărul opțiunilor sale. Candidații care doresc să urmeze și un al doilea program de studii simultan, conform prevederilor legale, vor fi repartizați conform opțiunilor și în raport cu media de concurs. Al doilea program de studii poate fi urmat doar în regim cu taxă.

Documente necesare pentru înscrierea la studii universitare de masterat

 • certificatul de naștere (document scanat sau fotografie a documentului);
 • certificatul de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui (document scanat sau fotografie a documentului);
 • carte (buletin) de identitate (document scanat sau fotografie a documentului);
 • diploma de licență sau echivalent (atestatul de echivalare a diplomei de licență) (document scanat sau fotografie a documentului);
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, pe care se menţionează „clinic sănătos pentru înscrierea la facultate”.

Calendarul admiterii iulie 2024:

 • 8-23 iulie 2024: Înscrieri online
 • 24-26 iulie 2024: Evaluarea probelor de concurs
 • 29 iulie 2024: Afişarea rezultatelor
 • 30 iulie 2024: Depunerea contestațiilor
 • 31 iulie 2024: Afișarea rezultatelor contestațiilor
 • 30-31 iulie 2024: Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi
 • 1-2 august 2024: Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi din listele de așteptare

*Notă: Platforma se deschide pe 8 iulie, la ora 9.00, și se închide pe 23 iulie, la ora 14.00.

Numărul locurilor alocate fiecărei specializări pentru anul academic 2024-2025 este afișat pe site-ul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice aici.

Valoarea actualizată a taxelor pentru studii universitare de masterat va fi comunicată în curând.

Admiterea la Facultatea de Comunicare și Relații Publice pentru: 

 • românii de pretutindeni (pentru candidaţi români şi etnici români, cu domiciliul stabil în străinătate, conform actului de identitate) - click aici
 • non-EU Citizens interested in becoming students at the College of Communication and Public Relations - click here