Printati aceasta pagina

Comunicare în domeniul sănătății

COMUNICARE ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII
PROGRAM POSTUNIVERSITAR

Programe postuniversitare de comunicare în domeniul sănătății, organizate de Facultatea de Comunicare și Relații Publice (SNSPA), cu înscrieri deschise pe toata durata anului universitar:

Comunicare interpersonală în domeniul sănătății
Comunicare cu mass media în domeniul sănătății
Comunicare managerială în sectorul medical 
Comunicare în domeniul sănătății 

În funcție de nevoile de formare și perfecționare, cursanții vor opta pentru unul dintre cele patru programe postuniversitare. După absolvirea unui program postuniversitar, cursanții primesc un certificat de atestare a competenţelor profesionale. 

PERSOANĂ DE CONTACT ȘI INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Lect. univ. dr. Alina Duduciuc
[email protected]

CUI SE ADRESEAZĂ?

Programele postuniversitare de comunicare în domeniul sănătății se adresează personalului din sectorul medical, din instituții, asociații și organizații pentru educație medicală, prevenție și cercetare medicală, experților din sănătatea publică și din industria farmaceutică, decidenților guvernamentali și locali, membrilor sindicatelor de profil, și tuturor celor care doresc să-și antreneze abilitățile de comunicare în sănătate, prevenție, educație, reglementare, îngrijire și promovare produse/servicii medicale.

PLANURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT (detalii aici)

Comunicare interpersonală în domeniul sănătății 
Cursuri:
1. Etica în comunicarea pentru sănătate 
2. Comunicarea orientată spre pacient
3. MP 1: Comunicare de criză în domeniul sănătății 

Comunicare cu mass media în domeniul sănătății
Cursuri:
1. Comunicarea cu mass media în domeniul sănătăţii
2. Purtătorul de cuvânt
3. Social media, publicitate şi noi tehnologii pentru sănătate
4. MP 2: Public speaking în domeniul sănătății

Comunicare managerială în domeniul sănătății
Cursuri:
1. Management strategic în sectorul medical
2. Marketing în sănătate
3. MP 3: Comunicare managerială şi comportament organizaţional

Comunicare în domeniul sănătății
Cursuri:
1. Comunicarea cu mass media în domeniul sănătății
2. Purtătorul de cuvânt
3. Management strategic în sectorul medical
4. Etica în comunicarea pentru sănătate 
5. Comunicarea orientată spre pacient
6. Marketing în sănătate
7. Social media, publicitate şi noi tehnologii pentru sănătate
8. MP 1: Comunicare de criză în domeniul sănătăţii
9. MP 2: Public speaking în domeniul sănătăţii
10. MP 3: Comunicare managerială şi comportament organizaţional

ABOLVIRE/ACREDITARE
Programele postuniversitare de comunicare în domeniul sănătății sunt acreditate de Ministerul Educației Naționale. Diploma de absolvire a programelor constă într-un un certificat de perfecționare profesională în specializarea comunicare și relații publice, emisă de Ministerului Educației Naționale, Facultatea de Comunicare și Relații Publice (SNSPA). Certificatul de atestare a competențelor profesionale este însoțit de un supliment descriptiv care conține situația școlară, durata în ore a programului, numărul de credite transferabile acumulate, calificarea universitară care a stat la baza dezvoltării programului şi competențele vizate de programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă. Certificatul de atestare a competențelor profesionale şi suplimentul descriptiv se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale şi se gestionează potrivit reglementărilor referitoare la actele de studii.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE al candidatului va cuprinde:
• Fişa de înscriere la concursul de admitere (http://postuniversitar.snspa.ro/comunicare/home.php)
• Diploma de licenţă (sau echivalentă)
• Certificatul de naştere
• Buletinul / Cartea de identitate
• Certificatul de căsătorie sau certificatul de schimbare a numelui (după caz)
• Scrisoarea de motivaţie (350 de cuvinte)
• Curriculum vitae
• 4 fotografii color ¾
• un dosar plic

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR
Fişa de înscriere la concursul de admitere se completează online accesând site-ul www.comunicare.ro, butonul Admitere postuniversitar. 
Fişa de înscriere, dovada plăţii taxei de studii, Diploma de licenţă (sau echivalentă), Certificatul de naştere, Buletinul / Cartea de identitate, Certificatul de căsătorie sau certificatul de schimbare a numelui (după caz), Scrisoarea de motivaţie (350 de cuvinte) şi CV-ul semnat şi datat vor fi trimise în format pdf la adresa de e-mail: [email protected].
Ulterior trimiterii lor pe e-mail, documentele vor fi aduse și în format fizic, după cum urmează:
• La data încperii primului curs, candidaţii vor prezenta la Secretariatul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice, Sala 504, între orele 11-13, dosarul cu următoarele documente în original şi în copie: Diploma de licenţă/echivalentă, Certificatul de naştere, Buletinul / Cartea de identitate, Certificatul de căsătorie sau certificatul de schimbare a numelui (după caz) şi dovada plăţii taxei de studii. Documentele în original se înapoiază candidatului. De asemenea, cursanţii vor prezenta la secretariat Fişa de înscriere tipărită, completată şi semnată, pecum şi Contractul de studii tipărit pe ambele feţe, completat şi semnat.

Admiterea
Comisia de admitere evaluează scrisorea de motivaţie şi CV-ul, după care stabileşte nota la examenul de admitere pentru fiecare candidat. Nota minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 5 (cinci).

Înmatricularea
În vederea înmatriculării cursanţilor declaraţi admişi, aceştia vor completa şi semna Contractul de studii. Înmatricularea se face pe baza deciziei rectorului, sub număr matricol unic.

TAXA DE STUDIU include:
• taxa de admitere
• taxa de înmatriculare
• taxa de şcolarizare
• taxa de certificare, 2.000 RON
Plata taxei se face în contul RO23BRDE445SV95462244450

CURSURI ȘI LECTORI 
• Comunicarea orientată spre pacient – Lect. univ.dr. Alina Duduciuc, Dr. Loredana Dumitrașcu
• Purtătorul de cuvânt – Drd. Ioana Silistraru
• Management strategic în sectorul medical – Dr. Cristina Racoceanu
• Etica în comunicarea pentru sănătate – Prof.univ.dr. Dumitru Borțun
• Comunicarea cu mass media în domeniul sănătăţii – Drd. Alexandra Nistoroiu
• Public speaking în domeniul sănătăţii – Drd. Marius Romașcanu
• Comunicare managerială şi comportament organizational – Drd. Nicolae Iordache
• Social media, publicitate şi noi tehnologii pentru sănătate – Dr. Fidelie Kalambayi, Drd. Medic rezident Alexandru Herdea
• Comunicare de criză în domeniul sănătăţii – Lect.univ.dr. Monica Bîră, Lect. univ. dr. George David, Dr. Vasile Țoneș
• Marketing în sănătate – Dr. Roxana Gavriloaia