Printati aceasta pagina

Reprezentanți ai studenților

 

 

Alegerile studenţeşti au loc odată cu alegerea noului Senat/Consiliu al facultăţii, pentru mandatul colectiv şi ori de câte ori mandatul individual al unuia dintre studenţii din Senat/Consiliu ia sfârşit. Mandatul individual al unui student reprezentant încetează prin: demisie, revocare, pierderea calității de student în cadrul SNSPA sau în cazul în care lipsește la trei ședințe consecutive ale organului din care face parte. Încetarea unui mandat individual implică organizarea de alegeri pentru completarea locului vacant în Consiliu/Senat. Alegerile se fac cel mai târziu la finalul celei de-a doua luni a fiecărui an academic sau ori de câte ori acest lucru se impune. Data alegerilor pentru studenţii reprezentanţi în Consiliul facultății sau în Senatul universitar este anunţată la avizierul structurii respective, cu minimum 10 zile înainte de începutul procesului electoral.

Regulamentele pe baza cărora se desfășoară aceste alegeri pot fi consultate mai jos:

Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor,

Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentelor şi studenţilor din SNSPA

Regulamentul de alegere a reprezentanţilor şi reprezentantelor studenţilor şi studentelor în structurile de conducere ale SNSPA


Mergeți la: Carta SNSPA