Printati aceasta pagina

Masterat Management și Comunicare în Afaceri

Consultaţi pagina de admitere: Masterat Management și Comunicare în Afaceri.

Masteratul în Management şi Comunicare în Afaceri, învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR), se adresează actualilor manageri, absolvenţilor de studii economice, actualilor întreprinzători și potenţialilor întreprinzători/ manageri.

Discipline studiate

Anul I: Comunicare I. Comunicare internă (prof. univ. dr. Diana Maria Cismaru, c.d.a. drd. Ana-Maria Ruiu), Comunicare II. Comunicarea externă a firmei (conf. univ. dr. Irina Marsh), Marketing (lector univ. dr. Cătălina Niculescu, c.d.a. drd. Victor Ciuciuc), Negociere în afaceri (c.d.a. prof. univ. dr. Ioan Deac), Metode de cercetare în ştiinţele comunicării (prof. univ. dr. Loredana Ivan), Management strategic (c.d.a. lector univ dr. Andreea Mitan), Finanţarea afacerilor (c.d.a. lector univ. dr. Laurențiu-Mihai Treapăt), Managementul riscului şi fezabilitatea afacerilor (c.d.a. lector univ. dr. Sergiu Stan).

Anul II: Tehnici de promovare în afaceri (c.d.a.drd. Petra Pătruți), Lobby (conf. univ. dr. Irina Marsh),Managementul organizaţiilor (lector univ. dr. Cătălina Cicei), Brandul de angajator (c.d.a. lector univ. dr. Rares Mocanu), Managementul schimbării (c.d.a. lector univ. dr. Sergiu Stan), Managementul proiectelor (conf. univ. dr. Loredana Vladu, asist. univ. dr. Mirela Pîrvan), Responsabilitatea socială corporativă (prof. univ. dr. Dumitru Borțun), Practică (c.d.a. drd. Ana-Maria Ruiu), Metode și tehnici de elaborare a lucrării de absolvire (c.d.a. drd. Ana-Maria Ruiu).

La forma de învățământ fără frecvență, studenții primesc cursurile în format electronic și adaptate astfel încât să constituie suporturi de învățare independentă (cu elemente grafice, scheme și numeroase exemple și aplicații care sprijină învățarea). Cele câteva activități care pot presupune prezență (fizică sau virtuală) sunt seminarele față-în-față, respectiv seminarele online (în jur de trei-patru pe semestru, pentru o disciplină). Seminarele online se desfășoară pe platformele online ale facultății și, în funcție de criteriile stabilite de fiecare titular de disciplină, pot conta ca probe de evaluare. În ceea ce privește examenele, ele diferă: în cele mai multe cazuri pot fi susținute prin intermediul platformei online, iar în alte cazuri se susțin sub formă de teste-grilă în Laboratorul de Informatică.

Informații suplimentare pot fi obținute de la coordonatorul executiv al masteratului, lector univ. dr. Andreea Răceanu, [email protected].